Οι εξελίξεις στον τομέα ψηφιακών πληρωμών, είναι καταιγιστικές. Νέοι δυναμικοί παίκτες μπαίνουν στο παιχνίδι των συναλλαγών και ανατρέπουν τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες.

Ένας έμπειρος  -παλιός στο παιχνίδι- Έλληνας τραπεζίτης αποφάσισε να εκσυγχρονίσει τον ελληνικό αναχρονιστικό θεσμό, των χάρτινων επιταγών, με τις πολλές υπογραφές στο πίσω μέρος και τη μεταχρονολογημένη εξόφληση τους.

Με την άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, δημιούργησε μια πλατφόρμα που διευκολύνει το «σπάσιμο» και τη «διανομή» των παραδοσιακών επιταγών, χωρίς τις δαπάνες των διατραπεζικών χρεώσεων.

  • Μέσα από την συγκεκριμένη πλατφόρμα, o χρήστης μπορεί να προγραμματίσει προσαρμοσμένες πληρωμές σε διαφορετικές ημερομηνίες, με δόσεις καθώς και διαμοιρασμένες σε διαφορετικούς δικαιούχους.

Ουσιαστικά αντικαθιστά τις χάρτινες επιταγές με e-επιταγές.  

Οι e-επιταγές λειτουργούν σαν ηλεκτρονικά συμβόλαια τα οποία ενεργοποιούνται και εκτελούνται αυτόματα όταν ικανοποιηθούν συγκεκριμένες συνθήκες.

Μία μεταβιβάσιμη e-επιταγή μπορεί να μεταφερθεί με ένα κλικ αλλά και… να την διαμοιράσει,  σε διαφορετικά ποσά ανά δικαιούχο, στους λογαριασμούς επιλογής του κάθε δικαιούχου.

Η προστασία των δικαιούχων από ακάλυπτες επιταγές εξασφαλίζεται με την ίδια δικαστική διαδικασία των αναλογικών πληρωμών/επιταγών.

Φυσικά παρακάμπτει και αποφεύγει τις διατραπεζικές προμήθειες.. τα κόστη εντολής μεταφοράς χρημάτων από διαφορετικές τράπεζες…