Σε νέα ιστορικά υψηλά, στα 9,57 ευρώ, και αποτίμηση στα 630 εκατ. ευρώ.
   Σε αναζήτηση ευκαιριών για εξαγορές η ενεργότατη διοίκηση, ενδυναμώνοντας σταθερά το χαρτοφυλάκιο της, εκτός και εντός συνόρων.
    Με γεμάτο ταμείο και διαθέσιμα, η διοίκηση έχει την ευχέρεια να κινείται και επενδυτικά, λειτουργώντας- επί της ουσίας- και σαν εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
  Στα 34,5 εκατ.€ τα διαθέσιμα (6μηνου), και με έκθεση σε χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμημένα στην εύλογη αξία, ύψους 3,96 εκατ.€ φαίνεται να είναι επενδεδυμένη σε τοποθετήσεις με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.
    Η Σαράντης δεν είναι η μόνη εισηγμένη, που λόγω των μηδενικών τραπεζικών αποδόσεων στρέφεται και στην επένδυση σε μετοχές, αμοιβαία, ομόλογα προκειμένου να αξιοποιήσει καλύτερα τα διαθέσιμα της.
Συνιστά δε ενδεικτική περίπτωση της στροφής αρκετών εισηγμένων προς αυτή την κατεύθυνση.
     Η πραγματική τιμή εάν συνεκτιμηθούν διανομές μερισμάτων, split (1/1) θα μπορούσε να γράφει και τα 20 ευρώ ( ! ).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here