Η Safe Bulkers Participations PLC. την 16.05.2022 προέβη σε διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους €14,05 εκατ. για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Paraskevi 2 με τη μερική καταβολή του τιμήματος, κατόπιν αφαίρεσης της καταβληθείσας προκαταβολής σύμφωνα με την από 18.02.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας.

Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Paraskevi 2, η Εταιρεία κατέβαλε σε Ευρώ το υπολειπόμενο προς διάθεση καθαρό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ύψους €14,05 εκατ. δυνάμει του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εταιρείας «Napalem Shipping Corporation» και της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εγγυήτριας «Kyotofriendo One Shipping Corporation».

Το ως άνω ποσό διατέθηκε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Εταιρείας «Napalem Shipping Corporation» που απέκτησε το πλοίο Paraskevi

Κατόπιν της ως άνω διάθεσης, γνωστοποιείται ότι η Εταιρεία διέθεσε σύμφωνα με τον όρο 2 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων. Ειδικότερα, γνωστοποιείται ότι τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000), μείον ποσό ύψους δύο εκατομμυρίων και πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (€2,59 εκατ.), το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν στο σύνολό τους μέχρι την 16.05.2022 ως εξής:

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here