Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου και ένταξης της μετοχής στον δείκτη FTSELarge Cap, για τον Ομιλο η χθεσινή μέρα…

Τα οικονομικά μεγέθη άριστα, επιβεβαιώνουν την δυναμική της Quest, με κύκλο εργασιών 669,3 εκατ. € , EBITDA 57,9 εκατ.€, με πενταπλασιασμό στα καθαρά μετά φόρων κέρδη (EAT), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη, από την πώληση της Cardlink ύψους 85 εκατ €.  -στη μητρική- και 75,8 εκατ.€ στον Ομιλο.

Η διοίκηση προχωρά στην διανομή προσωρινού μερίσματος 1,1875/μτχ

Με αποτίμηση 604 εκατ. € και τύποις στη μεγάλη κατηγορία των FTSE.

Πρεμιέρα στην συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου.

  • Ο Όμιλος Quest κατά το εννεάμηνο του 2021 κατέγραψε σε ενοποιημένη βάση πωλήσεις 669,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 39,9% σε σχέση με το περυσινό εννεάμηνο), κέρδη EBITDA 57,9 εκατ. ευρώ (αύξηση 35,4%) και κέρδη προ φόρων 120,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 59,1%).
  • Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -81,2 εκατ. ευρώ καθώς τα έσοδα από την πώληση της Cardlink ενίσχυσαν τη ρευστότητα του Ομίλου.
  • Οι επενδύσεις του Ομίλου στο εννεάμηνο 2021 ανήλθαν σε 13,3 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα των επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών.
  • Τα κέρδη προ φόρων και μετά από φόρους (ΕΒΤ και ΕΑΤ) περιλαμβάνουν και έκτακτα κέρδη ύψους 2 εκατ. ευρώ που σχετίζονται κυρίως με την πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία TEKA Systems AE. Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά φόρων ήταν επιβαρυμένα από έκτακτη φορολογική επιβάρυνση ύψους 11,1 εκατ. ευρώ.

Εξαιρώντας την εν λόγω έκτακτη επιβάρυνση, τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο εννεάμηνο 2021 ήταν βελτιωμένα κατά 73,8% σε σχέση με πέρυσι.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here