Γράφει η «ξενοδόχος»

 

 Επαρκείς πόρους 3.500 ευρώ μηνιαίως θα πρέπει να διαθέτουν οι ψηφιακοί νομάδες, που θα κάνουν αίτηση να έρθουν Ελλάδα, με βάση τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και θα εξεταστεί στις 27/8 από την αρμόδια Επιτροπή.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την

  • «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»,

πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα 3.500 ευρώ μηνιαίως και θα πρέπει να αποδεικνύεται (π.χ. από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου,  από τραπεζικό λογαριασμό).

Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο (…).

Οι ανωτέρω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική θεώρηση που λήγει ταυτόχρονα με τη θεώρηση του συντηρούντος.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here