Ολοκληρώθηκαν χτες οι παρουσιάσεις για το marketing του 7ετούς πράσινου ομολόγου της Lamda Development, στα δίκτυα των τραπεζών που συμμετέχουν στην έκδοση ενώ ανακοινώθηκε και το εύρος του κουπονιού  σε 4,70-5,20%.

H δημόσια προσφορά ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή.

  • Μαθαίνουμε ότι οι παρουσιάσεις πήγαν εξαιρετικά καλά και η συμμετοχή αναμένεται να είναι μεγάλη, καθώς είναι η πρώτη έξοδος στις αγορές από μεγάλο όνομα εδώ και αρκετούς μήνες.

Όπως μας είπαν άνθρωποι που παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις, φαίνεται ότι η εταιρία έχει κάνει «sprint και μαραθώνιο μαζί» υλοποιώντας το τελευταίο 12μηνο από τη μεταβίβαση των μετοχών του Ελληνικού σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών, προσυμφωνίες μισθώσεων στο εμπορικό κέντρο, ενώ οι συμφωνημένες προπωλήσεις κατοικιών έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και κατά πολύ ακόμη και τις αισιόδοξες προβλέψεις του budget.

  • Αντίστοιχα φαίνεται ότι και τα εμπορικά κέντρα της Lamda τρέχουν με εντυπωσιακή κερδοφορία από τις αρχές του έτους σε ένα «άθλημα» που η Lamda φαίνεται να το ξέρει πολύ καλά!

Το επταετές «πράσινο» ομόλογο της Lamda Development, έχει στόχο να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια, βιώσιμα κτήρια και συστήματα που δημιουργούν μια «έξυπνη» ενεργειακή πόλη στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

  • Θα αντληθούν έως 230 εκατ.ευρώ. Αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσής του το καθαρό ποσό εκτιμάται σε 223 εκατ.ευρώ και τα κεφάλαια θα διατεθούν από την εταιρεία και θυγατρικές της αποκλειστικά σε πράσινες επενδύσεις.

(i) Βιώσιμα κτίρια και βιώσιμοι αστικοί εξωτερικοί χώροι.

Οι συγκεκριμένες αφορούν την ανάπτυξη και κατασκευή νέων κτιρίων ή την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων του Ομίλου (ήτοι εμπορικά κέντρα και μαρίνες ή/και υφιστάμενα κτίρια εντός του Μητροπολιτικού Πόλου), τα οποία έχουν ή θα αποκτήσουν διεθνείς πιστοποιήσεις βιωσιμότητας ή θα βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα, μειώνοντας τη ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας ή/και την προσαρμογή τους σε συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης την ανάπτυξη βιώσιμων αστικών εξωτερικών χώρων που θα διασφαλίζουν τους φυσικούς πόρους και θα συμβάλλουν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τα κριτήρια του πλαισίου πράσινου ομολόγου. Για τις επενδύσεις αυτής της κατηγορίας θα διατεθεί ποσό ύψους από 85 εκατ. ευρώ έως 110 εκατ. ευρώ , μέχρι το τέλος του έτους 2025.

(ii) Πράσινη ενέργεια.

Οι επενδύσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας αφορούν στην αδειοδότηση, απόκτηση (όπως ενδεικτικά αγορά οικοπέδου, εξαγορά εταιρίας κ.λπ.), κατασκευή, ανάπτυξη και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και εγκαταστάσεων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή/και παραγωγής υδρογόνου και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας (εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύεται ενέργεια από ΑΠΕ ή υδρογόνο και επιστρέφεται αργότερα), για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Έργου του Ελληνικού αλλά και των υπολοίπων ακινήτων του Ομίλου (εμπορικά κέντρα, μαρίνες). Για τις επενδύσεις αυτής της κατηγορίας θα διατεθεί ποσό ύψους από 65 εκατ. ευρώ έως 85 εκατ. ευρώ, μέχρι το τέλος του έτους 2025.

(iii) Έξυπνη πόλη.

Οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν την απόκτηση, κατασκευή, ανάπτυξη και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων στο έργο του Ελληνικού με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και τη βιώσιμη χρήση και προστασία των υδατικών πόρων. Οι επενδύσεις, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν μερικώς από τα κεφάλαια του ΚΟΔ, ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν έξυπνα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας, υδάτινων πόρων, πρόληψης και ελέγχου ρύπανσης, βιώσιμων μεταφορών ή/και συστήματα που εξυπηρετούν σκοπούς κυκλικής οικονομίας.Για τις επενδύσεις αυτής της κατηγορίας θα διατεθεί ποσό, ύψους από 45 εκατ. ευρώ έως 60 εκατ. ευρώ, μέχρι το τέλος του έτους 2025.