Περιμένοντας τον προσδιορισμό  του τελικού ύψους των κεφαλαιακών αναγκών που τελικά θα αποφασίσει η Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιήθηκε χθες η γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Bank.

Η διοίκηση της τράπεζας αναμένει τις επόμενες εβδομάδες τις προκαταρκτικές εκθέσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης της DBRS για το κόστος των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2 από την ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ» που θα κρίνουν το ύψος της – δεύτερης κατά σειρά – αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, εξετάζοντας, ταυτόχρονα το ενδεχόμενο πώλησης μη κύριων περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Μιχάλη Ανδρεάδη, λαμβάνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη διοίκηση του κ. Θεόδωρου Πανταλάκη τον Φεβρουάριο του 2022 και στη βάση των μεταξύ των μετόχων συμφωνηθέντων καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα 100 ημερών, το οποίο έχει, ουσιαστικά, ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Απευθυνόμενος στους μετόχους της τράπεζας ο κ. Ανδρεάδης τόνισε ότι η διοίκηση διαθέτει έτοιμο πλάνο, ικανό να εξασφαλίσει την επαναφορά της τράπεζας σε κερδοφορία, και πρόσθεσε ότι  σε λιγότερο από τέσσερις μήνες, η διοίκηση κατάφερε να:

 • Καθιερώσει ένα εντατικό πρόγραμμα εργασιών, στο πλαίσιο συμφωνίας των μετόχων και της ευρύτερης ανάγκης αναδιοργάνωσης.
 • Ολοκληρώσει με επιτυχία άσκηση δέουσας επιμέλειας για το ενήμερο χαρτοφυλάκιο.
 • Προσλάβει συμβούλους για την εκπόνηση σημαντικών έργων, με σημαντικότερο αυτό της πρόσληψης διεθνούς οίκου για την εκπόνηση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου και του σχεδίου αναδιάρθρωσης.
 • Ολοκληρώσει και καταλήξει στη στρατηγική κατεύθυνση της τράπεζας σε ένα 5ετές πλάνο αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τη συμφωνία των μετόχων τον Δεκέμβριο του 2021.
 • Επιταχύνει τη διαδικασία τιτλοποιήσεων, προκειμένου αυτές να εισέλθουν στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων.
 • Μειώσει έτι περαιτέρω το κόστος χρηματοδότησης της τράπεζας κατά περίπου 15 μονάδες βάσης σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2021.
 • Εφαρμόσει νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, με τη συμμετοχή περισσότερων των 100 ατόμων, γεγονός που οδηγεί σε μία ετήσια εξοικονόμηση της τάξεως των 4,5 εκατ. ευρώ.
 • Ολοκληρώσει το πλάνο μείωσης κόστους επενδύσεων.

«Εξετάσαμε και αξιολογούμε την πώληση των μη κύριων περιουσιακών στοιχείων, όπως υπηρεσίες υποδοχής καρτών και λοιπών ιδιοκατεχόμενων ακινήτων, προκειμένου να ενισχύσουμε τα ίδια κεφάλαια και να μειώσουμε το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό. Ολοκληρώσαμε την εξεύρεση κλάδων και πελατών που θέλουμε να στοχεύσουμε, προκειμένου να αναπτύξουμε περαιτέρω τις τραπεζικές μας εργασίες. Τέλος, συνεχίσαμε με εντατικούς ρυθμούς την πιστωτική μας επέκταση μέσα από την ενίσχυση των εσόδων της τράπεζάς μας», σχολίασε χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Attica Bank, για να προσθέσει: «Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού για τα επόμενα βήματα, υπό την επίβλεψη, καθοδήγηση και στήριξη των μετόχων είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε το πλάνο που θα καταστήσει την τράπεζα λειτουργικά κερδοφόρα, ικανή να αποδώσει υπεραξία στους μετόχους της, με βάση ένα νέο υβριδικό μοντέλο, το οποίο θα διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της τράπεζας και την ουσιαστική στήριξη της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας».

 

Μακέδος: Οι στόχοι της Attica Bank

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Αttica Bank και πρόεδρος της γενικής συνέλευσης Κωνσταντίνος Μακέδος κατέθεσε τη δέσμευση για την επαναφορά της τράπεζας σε κερδοφορία και δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, ικανοποιώντας την ίδια στιγμή κριτήρια βιωσιμότητας που θέτουν τα ESG.

H Attica στοχεύει να γίνει η πρώτη τράπεζα που θα μηδενίσει DTC και μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, μετατρεπόμενη σε ψηφιακή τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο προβλέπει τον μετασχηματισμό της σε challenger bank, η οποία θα εξειδικεύεται στις εταιρικές χορηγήσεις δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς.

Ο Πρόεδρος της τράπεζας αναφέρθηκε και στους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση τονίζοντας ότι πρωταρχική στόχευση είναι να:

 • Υλοποιήσει πλήρως το στρατηγικό πλάνο και να καταστεί η πρώτη ελληνική τράπεζα που θα καλύψει ταυτοχρόνως, τόσο το ζήτημα του DTC, όσο και το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 • Αξιοποιήσει την τεχνολογία, κάνοντας το ψηφιακό άλμα για την εξυπηρέτηση των πελατών της και τη διευκόλυνση της λειτουργίας.
 • Προβεί σε περαιτέρω ενέργειες μείωσης και εξορθολογισμού στις βάσεις κόστους.

Το σώμα των μετόχων καλείται να αποφασίσει τη διενέργεια αύξησης κεφαλαίου, ύψους 22,8 εκατ. ευρώ, την οποία θα καλύψει εξ ολοκλήρου το Δημόσιο, με στόχο τον συμψηφισμό ισόποσης οριστικής και εκκαθαρισμένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.

Οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, το οποίο εν συνεχεία κεφαλαιοποιείται και η τράπεζα εκδίδει warrants, που θα διατεθούν δωρεάν στο Δημόσιο.

Επίσης το Δ.Σ. ζητά να το εξουσιοδοτήσουν οι μέτοχοι, ώστε να αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου και καθορισμού των όρων, του τρόπου, της διαδικασίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ιδίως ως προς τη δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και κατανομής τυχόν αδιάθετων μετοχών.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατά την 31η Μαρτίου 2022, συνέπεια των ζημιών πρώτου τριμήνου (8,5 εκατ. ευρώ), ανέρχεται σε 9,7%.

Η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση, σύμφωνα με την απόφαση της ΤτΕ που ελήφθη στις 12 Μαΐου 2022, ανέρχεται σε 10,43%.

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here