Επιστολή με ουσιώδεις προτάσεις με στόχο την βελτιστοποίηση των ήδη σημαντικών μέτρων που λαμβάνονται για τη στήριξη των επιχειρήσεων λόγω επιπτώσεων της πανδημίας, απέστειλε το προεδρείο του ΣΕΒΕ προς τον:

Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
-Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη -Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη
– Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νικόλαο Παπαθανάση – Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
-Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Ζαββό
– Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Ιωάννη Τσακίρη
– Eιδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη Κουρμούση

Στην επιστολή αναφέρεται:

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Αξιότιμε κύριε Ειδικέ,

Α. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

1. Εξομοίωση φυσικών και νομικών προσώπων-εκμισθωτών ακινήτων “κλειστών με κρατική εντολή” και “πληττόμενων” επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο, οι εκμισθωτές οι οποίοι είναι νομικά πρόσωπα και εκμισθώνουν επαγγελματική στέγησε νομικά πρόσωπα, τα οποία αναγνωρίζονται ως «πληττόμενες» οικονομικά λόγω της διάδοσης του COVID-19 επιχειρήσεις, υφίστανται υποχρεωτική μείωση ποσοστού 40% στο μίσθωμα το οποίο εισπράττουν. Το ποσοστό αυτό της μείωσης δεν μπορούν να το αναζητήσουν από πουθενά και αρκούνται υποχρεωτικά στο 60% του μηνιαίου μισθώματος.

Σε περίπτωση που εκμισθώνουν σε επιχείρηση, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με κρατική εντολή για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19, τότε δεν εισπράττουν μίσθωμα από τον μισθωτή τους, αλλά λαμβάνουν ποσοστό 60% του μηνιαίου μισθώματος που εισέπρατταν, από το Κράτος.

Η εφαρμογή των κριτηρίων στήριξης των μισθωτών επαγγελματικής στέγης, τα οποία θέτει ο Ν. 4690/2020 (όπως αυτός στην συνέχεια εξειδικεύεται με σχετικές Κ.Υ.Α.) κατέδειξε την ύπαρξη σημαντικής αδικίας σε βάρος μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που εκμισθώνουν επαγγελματική στέγη.

Αντιθέτως, οι εκμισθωτές οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα και εκμισθώνουν επαγγελματική στέγη σε νομικά πρόσωπα, τα οποία αναγνωρίζονται ως «πληττόμενες» επιχειρήσεις, υφίστανται υποχρεωτική μείωση ποσοστού 40% στο μίσθωμα το οποίο εισπράττουν από το μισθωτή και επιπροσθέτως απολαμβάνουν συμπληρωματικής κρατικής ενίσχυσης 20%, άρα λαμβάνουν συνολικά το 80% του μισθώματος.

Σε περίπτωση που οι εκμισθωτές φυσικά πρόσωπα εκμισθώνουν σε επιχείρηση, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με κρατική εντολή για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19, τότε δεν εισπράττουν μίσθωμα από τον μισθωτή τους, αλλά λαμβάνουν ποσοστό 80% του μηνιαίου μισθώματος που εισέπρατταν, από το Κράτος.

Η διάκριση αυτή αφήνει μάλιστα έκθετες πολλές επιχειρήσεις, εν μέσω οικονομικής κρίσης, αφού σε κάθε περίπτωση οι εκμισθωτές νομικά πρόσωπα λαμβάνουν 20% λιγότερα από τους εκμισθωτές φυσικά πρόσωπα.

Με βάση τα παραπάνω, αιτούμαστε τη διόρθωση αυτής της στρέβλωσης με την κατάργηση της δυσμενούς διάκρισης των εκμισθωτών που είναι νομικά πρόσωπα, έναντι των εκμισθωτών που είναι φυσικά πρόσωπα με την εξομοίωση της προκύπτουσας διαφοράς κρατικής ενίσχυσης 20%.

2. Μείωση ενοικίου επιχειρήσεων στα επαγγελματικά τους ακίνητα στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Ένα από τα μέτρα στήριξης των σημαντικά πληττόμενων επιχειρήσεων είναι η υποχρεωτική μείωση

κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Επανερχόμαστε λοιπόν και πάλι στο αίτημά μας η εν λόγω μείωση να ισχύσει και για ακίνητα επαγγελματικής χρήσης στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Δυστυχώς, στις μέχρι τώρα ανακοινώσεις για νέα δέσμη παρεμβάσεων και πρόσθετες παρεμβάσεις για τον μήνα Απρίλιο, δεν βλέπουμε το καθολικό αυτό αίτημα να ικανοποιείται.

Παρόλο λοιπόν που οι εταιρείες που έχουν λάβει χρηματοδότηση μέσω συμβάσεων leasing, καταβάλλουν το συμφωνηθέν μηνιαίο τοκοχρεολύσιο μίσθωμα και έχουν υποστεί εξίσου σημαντική οικονομική ζημία λόγω της πανδημίας με τις αντίστοιχες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κάθε κλάδο της οικονομίας, συνεχίζουν να μην αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στην στήριξή τους με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν κανενός είδους ελάφρυνση των υποχρεώσεών τους από την καταβολή μισθωμάτων.

Γι’ αυτούς τους λόγους, θεωρούμε ότι θα πρέπει η πολιτεία να διορθώσει την εν λόγω αστοχία που προέκυψε με τον Ν.4690/30.5.2020 – σε αντίθεση με τους πρώτους μήνες έναρξης της πανδημίας -, να αντιμετωπίσει ισότιμα τις δύο κατηγορίες μισθωμάτων και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να στηριχθεί και αυτή η κατηγορία επιχειρηματιών, με την υιοθέτηση παρόμοιων μέτρων ειδικά προσαρμοσμένων στη φύση της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Β. Αίτημα ΣΕΒΕ για επιλεξιμότητα επιχειρήσεων στα μέτρα στήριξης:
-Πρόσκληση Β ́ Κύκλου Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021
– “ΓΕΦΥΡΑ 2”

Ο ΣΕΒΕ, στο πλαίσιο προτάσεών του για τη βελτιστοποίηση των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις του COVID-19, είχε προτείνει (σχετ. η με Α.Π.: Α1/4485/ 03.12.20 επιστολή του), με την εξεύρεση των αναγκαίων πρόσθετων πόρων χρηματοδότησης, την παράταση της δράσης: «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19» για ένα τετράμηνο, με κάλυψη δηλαδή από δημόσια χρηματοδότηση των συμβατικών τόκων που δημιουργούνται μέχρι 31.12.20.

Και αυτό γιατί το εν λόγω μέτρο ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 ή 5 μηνών που συμπεριλήφθηκε στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της πρώτης έξαρσης της νόσου COVID-19 κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχές.

Mε ικανοποίηση επομένως αντιμετωπίσαμε καταρχήν τη νέα πρόσκληση με την με Αριθμ. 24101/25.02.21 ΥΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την Πρόσκληση για τον Β’ Κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID- 19.

Δυστυχώς όμως ειδικότερα για τις μικρομεσαίες παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι η εν λόγω πρόσκληση δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων, λόγω της προϋπόθεσης των δικαιούχων για μείωση του κύκλου εργασιών τους το έτος 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019 (η ανωτέρω προϋπόθεση δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί εντός του 2020).

Και αυτό γιατί πολλές τέτοιες επιχειρήσεις – σε αντίθεση με άλλων κλάδων – είναι πληττόμενες και έχουν ανάγκη στήριξης, παρά το ότι έχουν μικρότερη μείωση κύκλου εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την ανάγκη στήριξης και των παραγωγικών-μεταποιητικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων που συνεχίζουν, παρά τις όποιες αντιξοότητες, να λειτουργούν και να συμβάλλουν στην οικονομία και διατήρηση της απασχόλησης, παρακαλούμε για την επανεξέταση της παραπάνω προϋπόθεσης ώστε η εν λόγω επιδότηση να αποσυνδεθεί από τη μείωση κύκλου εργασιών του 20% ή εναλλακτικά το όριο της μείωσης τζίρου να είναι της τάξης του 5% το μέγιστο.

Το παραπάνω κριτήριο προτείνουμε να ληφθεί υπόψη και για το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ 2” (Ν. 4790/2021) που αφορά στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019.

Με την προσδοκία της αποδοχής των προτάσεών μας, με κοινό μας στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των μέτρων στήριξης ιδίως από τις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε περαιτέρω.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Πρόεδρος

Παναγιώτης Χασάπης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here