Την ικανοποίησή του για την υπογραφή από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρη της 11ης τροποποίησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, που αφορά, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα των δικαιούχων να συμμετέχουν και σε ψηφιακές εκθέσεις, με τις ανάλογες επιλέξιμες δαπάνες εκφράζει με σημερινή ανακοίνωσή του ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων.

Η εν λόγω επιλεξιμότητα των ψηφιακών εκθέσεων αποτέλεσε αίτημα του ΣΕΒΕ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης κα Επενδύσεων προκειμένου οι επιχειρήσεις που ήδη είχαν δηλώσει – προγραμματίσει την συμμετοχή τους με φυσική παρουσία στις παραδοσιακές εκθέσεις και δεν μπόρεσαν και συνεχίζουν να μη μπορούν να τις πραγματοποιήσουν λόγω της πανδημίας COVID-19 να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τους ήδη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς τους σε ψηφιακές εκθέσεις.

Όπως είχε επισημάνει ο ΣΕΒΕ, η οριζόντια παράταση για την ολοκλήρωση των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος έως τις 31/12/2022 μαζί με άλλες διοικητικές διευκολύνσεις που αποφασίστηκαν κινούνται σε θετική κατεύθυνση, όμως η αβεβαιότητα ως προς την οριστική αντιμετώπιση της πανδημίας και η αναγκαιότητα διατήρησης των μεριδίων αγοράς στο εξωτερικό από τις επιχειρήσεις παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για την υλοποίηση των έργων.

Στο διάστημα που διαρκεί η πανδημία COVID-19 ένα νέο μοντέλο λειτουργίας των εκθέσεων πλέον αναδεικνύεται τάχιστα και συγκεκριμένα οι Ψηφιακές Εκθέσεις & Πλατφόρμες καθώς επίσης και τα σύγχρονα εργαλεία του Ψηφιακού Επιχειρείν.

Η νέα αυτή δυνατότητα αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την ενίσχυση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που θα αφορά ειδικότερα τις εξαγωγές και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα, με παράλληλη θετική πορεία ως προς την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου για e-εξαγωγές.

Ο ΣΕΒΕ θα συνεχίζει να συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς καταθέτοντας προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων εξωστρέφειας με στόχο την ενσωμάτωση προγραμμάτων και δράσεων Ψηφιακού Επιχειρείν & ψηφιακών εργαλείων προβολής και προώθησης στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Αν δεν καταφέρουμε γρήγορα να μετασχηματίσουμε και να ενσωματώσουμε την νέα ψηφιακή εποχή στην δράση των εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων θα απειληθεί η βιωσιμότητα και η διεθνής ανταγωνιστκότητά τους, με σοβαρές αρνητικές συνέπειες τόσο για τις ίδιες όσο και για την εθνική μας οικονομία και απασχόληση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here