Μέσα στην τρικυμία της πανδημίας, τα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που χορηγήθηκαν με την συγχρηματοδότηση Τραπεζών και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας συνέβαλαν όχι μόνο στην ρευστότητα των επιχειρήσεων αλλά -κυρίως- στην διατήρηση και -ακόμη πιο σημαντικό- στην αύξηση των θέσεων εργασίας,

Όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που διατηρεί και επεξεργάζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Hellenic Development Bank, σχεδόν το 97% των επιχειρήσεων που πήραν δάνεια από το τραπεζικό σύστημα με σημαντική επιδότηση επιτοκίου μέσω  του ΤΕΠΙΧ II (αριθμητικά 14.835 επιχειρήσεις) παρουσίασαν στον έλεγχο της 30ης Ιουνίου, αύξηση ή διατήρηση του προσωπικού τους.

Καταγράφηκαν ωστόσο 499 επιχειρήσεις (επί συνόλου 15.334) οι οποίες παρά την συμβατική τους υποχρέωση όταν πήραν δάνεια  του ΤΕΠΙΧ II παρουσίασαν μείωση του προσωπικού τους.

  • Στις επιχειρήσεις αυτές διακόπτεται αυτομάτως η επιδότηση του επιτοκίου των δανείων τους.

Συνολικά, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο ΤΕΠΙΧ II απασχολούσαν τον Μάρτιο του 2021, συνολικά 117.496 εργαζομένους

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα πραγματοποίησε έλεγχο του αριθμού απασχολουμένων για να διαπιστωθεί η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων. Εντοπίστηκαν 1.610 επιχειρήσεις  που τον Ιανουάριο του 2021 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εμφάνιζαν μείωση  του αριθμού απασχολουμένων.

Η Επενδυτική Επιτροπή της HDB -με δεδομένη την εποχικότητα ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων- ανακοίνωσε επανέλεγχο με βάση τα στοιχεία Ιουνίου.

Η ΕΡΓΑΝΗ στις 5/7/2021 έστειλε νεότερο αρχείο με στοιχεία αριθμού εργαζομένων:

Από επεξεργασία των στοιχείων επιχειρήσεων προκύπτει ότι από τις 1.610 που αρχικώς είχαν εντοπιστεί:

561 επιχειρήσεις αύξησαν τον αριθμό απασχολουμένων κατά 6.672

550 επιχειρήσεις διατήρησαν τον ίδιο αριθμό απασχολουμένων

499 επιχειρήσεις μείωσαν τον αριθμό απασχολουμένων κατά 2.085

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που υπήρξε αύξηση απασχολουμένων, αυτή προήλθε κατά κύριο λόγο από εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στις Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος και Εστίασης όπου παρουσιάζεται αύξηση απασχολουμένων κατά 5.113 ενώ ακολουθεί ο κλάδος του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου κατά 440 απασχολούμενους

Εκπαίδευση- Λιανεμπόριο

Αντίθετα στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που υπήρξε μείωση απασχολουμένων αυτές κατά κύριο λόγο προήλθαν από τους κλάδους της Εκπαίδευσης κατά 475 και του κλάδου του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου κατά 458 απασχολούμενους…

  • Οι 499 επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση απασχολουμένων αντιστοιχούν σε 507 δάνεια τραπεζών και η EAT θα αποστείλει κατάσταση δανείων σε κάθε τράπεζα για τη διακοπή των επιδοτούμενων τόκων των δανείων με την ημερομηνία διακοπής να είναι η 1/7/2021.

Κατά συνέπεια, το 97 % των επιχειρήσεων που έλαβαν χορηγήσεις από την Hellenic Development Bank,  δηλαδή 14.835 επιχειρήσεις με συνολικά 117.496 εργαζομένους παρουσίασε σε επανέλεγχο στις 30 Ιουνίου αύξηση ή διατήρηση του προσωπικού τους…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here