Την αγορά κατ’ ανώτατο όριο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κοινών, ονομαστικών μετοχών, συνυπολογιζομένων και συναθροιζομένων των ιδίων μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενου προγράμματος αγοράς μετοχών της εταιρείας (218.000 μετοχές έως την 10.05.2018), με κατώτατη τιμή αγοράς 0,50 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 5,00 ευρώ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Profile.

Η απόφαση ελήφθη σε εφαρμογή της από 11.05.2018 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και αφορά το χρονικό διάστημα από 15.05.2018 έως 15.05.2020.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του με αριθμό 2273/2003 Κανονισμού του ΕΚ, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλής ρευστότητας της μετοχής, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να διενεργεί αγορές καθ’ υπέρβαση του ορίου 25% του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του αυτού ως άνω άρθρου, οι οποίες (αγορές) δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να υπερβούν το 50% του μέσου ημερήσιου όγκου.

Εγγραφείτε δωρεάν στο καθημερινό newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.
Δεν μοιραζόμαστε ή πουλάμε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here