Η Prodea ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στην από 16.05.2022 συνεδρίαση του, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 07.06.2022, τη διανομή μερίσματος 0,279 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) για τη χρήση 2021.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους € 0,110 σε συνέχεια της από 07.12.2021 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,169 ευρώ / μετοχή (καθαρό).

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here