Σε 24,129 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της IDEAL Holdings το πρώτο τρίμηνο του 2022 έναντι 14,346 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 68%.

εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η IDEAL Holdings έχουν όλες αυξήσει τον κύκλο εργασιών τους έναντι του πρώτου τριμήνου 2021 σε ποσοστά που ανέρχονται από 29% (Adacom) έως 143% (Three Cents).

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,086 εκατ. ευρώ έναντι 2,291 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 122%. Οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η IDEAL Holdings έχουν όλες αυξήσει το EBITDA τους έναντι του πρώτου τριμήνου 2021 σε ποσοστά που ανέρχονται από 126% (Astir Vitogiannis) έως 343% (Three Cents).

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,116 εκατ. ευρώ έναντι 1,511 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 106%. Οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η IDEAL Holdings έχουν όλες αυξήσει το καθαρά κέρδη τους έναντι του πρώτου τριμήνου 2021 σε ποσοστά που ανέρχονται από 115% (Astir Vitogiannis) έως 200% (Three Cents).

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,099 ευρώ έναντι 0,048 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 106%.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here