Ορόσημο για την πορεία της Premia Properties αποτελεί η μετατροπή της σε ΑΕΕΑΠ, δίνοντάς της την ευχέρεια να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικότερα στο real estate.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις:

Η PREMIA PROPERTIES (εφεξής η «Εταιρεία» ή «PREMIA”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2022 ενέκρινε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2778/1999 και 4209/2013.

Η αίτηση για τη λήψη άδειας λειτουργίας ΑΕΕΑΠ υπεβλήθη από την PREMIA στις 21 Νοεμβρίου 2021 κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 18 Νοεμβρίου 2021 η οποία επικυρώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 10 Δεκεμβρίου 2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here