Το Σήμα ETHOS “Gold” αποδόθηκε πρόσφατα στην εταιρεία Polyplast LTD, από τον φορέα πιστοποίησης EUROCERT, για τη δέσμευσή της στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αλλά και στις αρχές της Βιωσιμότητας.

Έπειτα από ενδελεχή και επιτυχημένη αξιολόγηση το Σήμα ETHOS “Gold” απονεμήθηκε στην Polyplast LTD ως επιστέγασμα της διαρκούς προσήλωσής της στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχοντας στη φιλοσοφία της τη δέσμευση για υπεύθυνη λειτουργία με σεβασμό προς την κοινωνία, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου η Polyplast LTD πέτυχε συμμόρφωση μεγαλύτερη του 75%.

 

Το Σήμα ETHOS συνεπάγεται για την εταιρία υποστήριξη στη διαμόρφωση και τη διαχείριση της στρατηγικής βιωσιμότητάς της, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε ήδη εφαρμοσμένες αρχές καθώς και την καλύτερη διαχείριση πληροφοριών και εφαρμογή συστημάτων απολογισμού.

 

Η Εταιρική Υπευθυνότητα γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της αποστολής της Polyplast LTD, με πιστοποιήσεις όπως το ETHOS “Gold”, να αποτελούν σημαντική αναγνώριση και εφαλτήριο για την επίτευξη μελλοντικών στόχων.

 

Η εταιρεία Polyplast LTD ιδρύθηκε το 1990 και σήμερα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εταιρείες καθετοποιημένης παραγωγής προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας (τσάντες ταμείων,  courier bags, φιλμ θερμικής συρρίκνωσης, φίλμ λαμιναρίσματος, βιομηχανικούς σάκους, ρολά για βιομηχανική χρήση, wicket bags  κ.λπ.).

Η εταιρεία προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και υψηλό επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησης.

Έχει επιτύχει σημαντικές  πανευρωπαϊκές συνεργασίες και εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 13 χώρες.

 

Το 2006 η PolyplastLTD μεταφέρθηκε στις νέες υπερσύγχρονες ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 4.200 τ.μ. στη βιομηχανική περιοχή (βιομηχανικό πάρκο) Αυλώνα.