Την Ημέρα της Γης, που τιμάται στις 22 Απριλίου, επέλεξε η Energean για να παρουσιάσει την επίσημη πολιτική της για την Κλιματική Αλλαγή. Η παρουσίαση συμπίπτει και με μια περίοδο κατά την οποία η χώρα μας έχει αποφασίσει να προχωρήσει με γρήγορα βήματα στην απολιγνιτοποίηση, ενώ το κόστος της εκπομπής ρύπων και οι συνέπειές της στο Κλίμα καθιστούν απαραίτητη τη δημιουργία χώρου δέσμευσης και αποθήκευσης ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture & Storage) καθώς και χρήσης πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον.

Πρίνος αναγνωρίζεται ως η πλέον κατάλληλη περιοχή για την εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου, που θα συνδυάζει την παραγωγή Μπλε Υδρογόνου εκπομπής σχεδόν μηδενικών ρύπων με την αποθήκευση ρύπων διοξειδίου του άνθρακα και θα οδηγήσει τη δραστηριότητα του Κόλπου της Καβάλας στη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο διασφαλίζοντας ένα «πράσινο» και βιώσιμο μέλλον και συμβάλλοντας στην εκπλήρωση του στόχων που η χώρα μας έχει θέσει για την Κλιματική Αλλαγή.

H πολιτική του ομίλου, ο οποίος δραστηριοποιείται σήμερα σε 9 χώρες με επίκεντρο την Μεσόγειο, φέρει την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μαθιού Ρήγα και εδράζεται στους εξής πυλώνες:

• Πλήρης υποστήριξη της Συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη το πολύ κατά 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα επίπεδα της προ-βιομηχανικής εποχής, καθώς και υποστήριξη του Στόχου 13 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για Δράση για το Κλίμα.

• Στόχευση στην υλοποίηση της δέσμευσης της Energean για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (στο πλαίσιο των άμεσων Scope 1 εκπομπών από δραστηριότητες υπό τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας και των έμμεσων Scope 2 εκπομπών από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας) με υιοθέτηση αυτής της δέσμευσης σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, καθώς και καταβολή της μεγαλύτερης δυνατής προσπάθειας για την επίτευξη του ίδιου στόχου από όλη την αλυσίδα συνεργατών του ομίλου (έμμεσες Scope 3 εκπομπές).

• Μετάβαση από την παραγωγή πετρελαίου στην παραγωγή αερίου, το οποίο θεωρείται ως το καύσιμο της ενεργειακής μετάβασης σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

• Δημιουργία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας, ενός εποπτικού μηχανισμού που θα ενισχύει τις διαδικασίες παρακολούθησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου όλων των θεμάτων που σχετίζονται με το Κλίμα.

• Ένταξη όλων των ευκαιριών και των κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από την διοίκηση της εταιρείας, σύνδεση όλων των σχετιζόμενων με το Κλίμα θεμάτων με τις αποφάσεις για επένδυση κεφαλαίων και σύνδεση των αμοιβών της διοίκησης με την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με το Κλίμα.

• Διαρκής αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση αναδυόμενων (τεχνολογίας, οικονομίας, ρυθμιστικού πλαισίου, αγοράς, ζήτησης, φήμης) και φυσικών κινδύνων .

• Αξιολόγηση και αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες και των έργων που συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών από τις δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς και προμήθεια των πελατών μας με ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως το Μπλε Υδρογόνο σε συνδυασμό με την δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture and Storage).

• Διαφάνεια για τους Επενδυτές και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (Stakeholders) με εκθέσεις και πιστοποιήσεις των εκπεμπόμενων ρύπων Scope 1 & 2 του ομίλου Energean.

• Συνεχόμενη μείωση της έντασης των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίων κατά τη διάρκεια εφαρμογής της στρατηγικής της Energean, στο πλαίσιο της δέσμευσης για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα ως το 2050.
• Παρακολούθηση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες.

• Εφαρμογή πολιτικής μηδενικής προγραμματισμένης καύσης αερίων στους πυρσούς (zero routine flaring) πλην έκτακτων περιπτώσεων ασφαλείας, σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here