Οι Αριστοτέλης Μυστακίδης, J. Paulson και Helikon Investments αποτελούν το βασικό σχήμα επενδυτών της Τράπεζας Πειραιώς, όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο, ελέγχοντας, αθροιστικά, μετά την ΑΜΚ, το 26.74% της εταιρείας συμμετοχών του ομίλου.

Η Paulson & Co, η Helikon Investment και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης δεσμεύτηκαν να αποκτήσουν ως cornerstone επενδυτές, νέες μετοχές στην τιμή διάθεσης της συνδυασμένης προσφοράς, βάζοντας 265 εκατ. ευρώ η πρώτη, 40 εκατ. ευρώ ο δεύτερος και 75 εκατ. ευρώ η Helikon.

Η Paulson & Co προτίθεται να βάλει 265 εκατ. ευρώ, η Helikon Investment 75 εκατ. ευρώ και Αρ. Μυστακίδης 40 εκατ. ευρώ. Με βάση το μετοχολόγιο της Πειραιώς Holdings, κατά την έναρξη συνεδρίασης της 19ης Απριλίου, η Paulson & Co κατείχε 2.324.137 μετοχές της Πειραιώς (4,61%) και ο Αρ. Μυστακίδης 1.528.524 μετοχές (3,04%). Η Helikon δεν κατείχε μετοχές.

Μετά την ΑΜΚ, η Paulson & Co θα κατέχει το 18,62%, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης το 2,9% και η Helikon το 5,22% της Πειραιώς Financial Holdings. Αθροιστικά, θα κατέχουν το 26,74% με το ΤΧΣ να βρίσκεται στο 27%. Σε αυτό το σενάριο το ΤΧΣ καλύπτει το 25,6% της συνδυασμένης προσφοράς, βάζοντας 353,3 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο προσφορών αφορά στους επενδυτές του εξωτερικού και η μέγιστη τιμή που θα προκύψει θα είναι αυτή που θα ισχύει στη Δημόσια Προσφορά για τους Έλληνες επενδυτές. Μέσω του βιβλίου προσφορών θα καλυφθεί το 85% της έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο 15% μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο,

  • Σύμφωνα με επιστολή του προς τον Εκδότη, το ΤΧΣ εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί για την απόκτηση αριθμού τόσων Νέων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά ώστε, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το ΤΧΣ να κατέχει μεταξύ 27,0%, κατ’ ελάχιστον, και 33,0% κατά το μέγιστο, του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών του Εκδότη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχει με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου.
  • Για την κατανομή Νέων Μετοχών στο ΤΧΣ, κατά τα ανωτέρω, ο Εκδότης θα λάβει υπόψη του, σε συνεννόηση με τους Γενικούς Συντονιστές, μεταξύ άλλων κριτηρίων, το μέγεθος της συνολικής ζήτησης από ιδιώτες επενδυτές, την τιμή διάθεσης και άλλα ποιοτικά κριτήρια, νοουμένου ότι το ποσοστό επί του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών του Εκδότη κυριότητας του ΤΧΣ (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου) θα ανέρχεται σε 27,0%, κατ’ ελάχιστον.
  • Οι Cornerstone Επενδυτές, δηλαδή η Paulson & Co. Inc. (ενεργούσα για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείρισή της), η Helikon Investment Limited και ο κ. Αριστοτέλης Μυστακίδης συμφώνησαν να αποκτήσουν ως cornerstone επενδυτές, κατά τους όρους της Διεθνούς Προσφοράς και υπό την επιφύλαξη όρων και προϋποθέσεων που είναι συνήθεις σε περιπτώσεις παροχής ισχυρής δέσμευσης αυτής της φύσεως, και η Πειραιώς Holdings συμφώνησε να κατανείμει στους Cornerstone Επενδυτές, Νέες Μετοχές στην τιμή διάθεσης της Συνδυασμένης Προσφοράς.
  • Τα συνολικά κεφάλαια που θα επενδύσει κάθε Cornerstone Επενδυτής έχουν ως εξής: Paulson & Co. Inc.: €265.000.000, Helikon Investment Limited: €75.000.000 καιΑριστοτέλης Μυστακίδης: €40.000.000.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here