Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 23 Ιουνίου 2022 συνεδρίασή του, εξέλεξε, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., την κα Francesca Tondi ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Arne Berggren, για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., ήτοι έως 26.06.2023 και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση έγκρισης καταλληλότητας του νέου μέλους από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η κα Francesca Tondi είναι έμπειρο Μη Εκτελεστικό Μέλος / Πρόεδρος Επιτροπών και Σύμβουλος σε εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, με 30ετή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο. Η καριέρα της περιλαμβάνει ρόλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου UniCredit, ενός σημαντικού Ευρωπαϊκού τραπεζικού Ομίλου, όπου κατέχει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής ESG και συμμετέχει στην Επιτροπή Κινδύνων, Ελέγχου, καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων μη εισηγμένων εταιρειών.

Υπήρξε Εκτελεστική Διευθύντρια στις εταιρείες Morgan Stanley και JPMorgan, όπου απέκτησε στρατηγική εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στις κεφαλαιαγορές και ηγείτο πολύ επιτυχημένων ομάδων. Έχει διατελέσει ανώτερο στέλεχος στον Fitch, τον διεθνή οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης, και στην KPMG, όπου απέκτησε την πιστοποίηση του ορκωτού λογιστή. Κατέχει στρατηγική εμπειρία στον τομέα του ESG.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.

– Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

– Karel De Boeck του Gerard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

Εκτελεστικά Μέλη

– Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος

– Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

– Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here