Παραβάσεις όπως η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η μη συνεργασία των φορολογούμενων με τους ελεγκτές, αλλά και η απώλεια θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί θα τιμωρούνται με πρόστιμο έως 2.500 ευρώ.

Οι παραβάσεις για τις οποίες η εφορία μπορεί να επιβάλει πρόστιμο στους φορολογούμενους κωδικοποιούνται σε απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, της ΑΑΔΕ.

Αντίθετα, δεν επισύρει πρόστιμο, η απώλεια βιβλίου ή στοιχείου το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Με αφορμή την εκδίκαση υπόθεσης που αφορούσε στην απώλεια φορολογικού στοιχείου το οποίο δεν αποδείχτηκε, ότι είχε χρησιμοποιηθεί και αθώωσε τον προσφεύγοντα, η ΔΕΔ καταγράφει τις περιπτώσεις παραβάσεων για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο.

Ειδικότερα, για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

 1. Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου.
 2. Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση.
 3. Δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου.
 4. Δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων.
 5. Δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
 6. Δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του.
 7. Δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές.
 8. Δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του.
 9. Παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,
 10. Εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.
 11. Εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης.

Get Free Email Updates!

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.

Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε επιθυμείτε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here