Με νέες αγορές, έως τα 9,80 ευρώ οι εντολές αγοράς στην μετοχή της Πετρόπουλος, στην χθεσινή συνεδρίαση.

“Καύσιμο”, η πρόταση της διοίκησης για διανομή μερίσματος 0,80€/μτχ συνδυαστικά με την πρόθεση για επέκταση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Δύο κινήσεις-bonuses, που για χρηματιστηριακά στελέχη παρέπεμψαν στην πρόσφατη διάψευση της ΜΟΤΟδυναμικής πως συζητά το ενδεχόμενο εξαγοράς της εταιρείας.

 

Οντως, στις 26 Μαρτίου η διοίκηση της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ανακοίνωνε ότι

  • “… τηρούσα τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεις, διαβεβαιώνει ότι όταν συντρέχει γεγονός, η δημοσιοποίηση του οποίου αναμένεται εύλογα να επηρεάσει την αγορά των μετοχών της, προβαίνει η ίδια υπεύθυνα στη δημοσιοποίησή του, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση…”.

Σχετική ή όχι, η ουσία είναι πως η Π. Πετρόπουλος- (μέσω της Επιχειρηματική Μονάδα Καινοτομίας «Innovation Business Unit») υλοποιεί το project EcoShift που εστιάζει σε λύσεις ηλεκτροκίνησης, αποθήκευσης ενέργειας και ανακύκλωσης με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

Σκοπός της διοίκησης μέσα στο 2024 να είναι έτοιμο προς διάθεση το ηλεκτρικό σκούτερ δικής της σχεδίασης και κατασκευής.

Για υποστήριξη του project:

  • οι επενδύσεις σε πάγια ανήλθαν σε 4,68 εκ. εκ των οποίων 2,55 εκ. αφορούσαν στη νέα επένδυση του EcoShift project και τα υπόλοιπα κυρίως υλικοτεχνική υποδομή και κτιριακές εγκαταστάσεις της Π. Πετρόπουλος.

Για το 2024 έχουν προϋπολογισθεί επενδύσεις 2,2 εκ. € των οποίων 1,8 εκ.€ αφορούν την συνέχιση της επένδυσης στο EcoShift.