Αύξηση των πωλήσεων κατά 10% ανακοίνωσε ο όμιλος Π. Πετρόπουλος για το α’ τρίμηνο του έτους, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν 50% και διαμορφώθηκαν σε 900 χιλ. ευρώ για την ίδια περίοδο.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 10% και ανήλθαν σε €31,9εκ (€29 εκ. το 2021).

Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €1,6 εκ έναντι €2,8 εκ το 2021.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 45,8% και ανήλθαν σε €1,3 εκ έναντι €2,4εκ το 2021. Tα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας επίσης μειώθηκαν κατά 50% σε €0,9 εκ έναντι €1,8 εκ το 2021.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα €12,8εκ από €13,2εκ το 2021 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στα €-1,9εκ από €-2,7εκ. Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν σε €14,7εκ. από €15,9εκ. στις 31.12.2021.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) ήταν 69% στις 31.03.2022.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here