Ζημιές ύψους 85,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2020 εμφάνισε ο όμιλος της MIG.

Tα μέτρα περιορισμού της πανδημίας να πλήττουν τα μεγέθη των θυγατρικών σε εστίαση και μεταφορές (VIVARTIA, ATTICA Group). To μεγαλύτερο πλήγμα το έχουν δεχθεί οι κλάδοι της ακτοπλοΐας (Attica Group) και της εστίασης (Goody’s, Everest κ.α.), λόγω της μείωσης του τουρισμού. Αντίθετα, σε επίπεδα αντίστοιχα με τα περσινά διατηρούνται τα έσοδα σε ΔΕΛΤΑ και Μπάρμπα Στάθη.

ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 380 εκατ. ευρώ έναντι 453 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA των θυγατρικών ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ έναντι 39,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου MIG σε ενοποιημένη βάση μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού 85,9 εκατ. ευρώ εκ των οποίων οι λειτουργικές ζημίες ανήλθαν σε 61,3 εκατ. ευρώ.

Στους τομείς της εστίασης και της ακτοπλοΐας εφαρμόζονται ήδη πολιτικές περικοπών κόστους, ξεκίνησαν επαναδιαπραγματεύσεις για τα ενοίκια των καταστημάτων, καθώς και συζητήσεις με τους προμηθευτές.

Η διοίκηση του Ομίλου MIG αναζητά τρόπους για να απεπενδύσει από την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων που διαθέτει στη Σερβία. Οι διαπραγματεύσεις για την Singular Logic βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Τέλος, τα δάνεια της Marfin Investment Group εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τον βασικό της πιστωτή, την Τρ. Πειραιώς…

Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 117 εκατ. ευρώ έναντι 164 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 15,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019.

Όμιλος VIVARTIA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 265,7 εκατ. ευρώ έναντι 294,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 17,3 εκατ. ευρώ έναντι λειτουργικής κερδοφορίας 25 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019 στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα έξοδα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here