Θετικά είναι τα μεγέθη της Trastor εν μέσω πανδημίας καθώς για το πρώτο εξάμηνο καταγράφεται άνοδος 7% στα καθαρά κέρδη του ομίλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν η αύξηση των εσόδων από μισθώματα ανήλθε στο 44,3% κατά το πρώτο μισό του έτους.

Ειδικότερα, αξίζει να αναφερθεί πως την ίδια περίοδο ο όμιλος επένδυσε 41,8 εκατ. ευρώ για την αγορά 4 επενδυτικών ακινήτων, ενώ συνήψε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους 25.000 χιλ. ευρώ για την απόκτηση αυτοτελούς πολυώροφου κτηρίου γραφείων στο κέντρο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, υπήρξαν κέρδη και από την αναπροσαρμογή των επενδυτικών του ακινήτων σε εύλογες αξίες ύψους €3.224 χιλ. έναντι κερδών €3.570 χιλ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα τελευταία χρόνια η Trastor είναι από τους ομίλους που έχει πραγματοποιήσει σημαντικές και στοχευμένες επενδυτικές κινήσεις εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο της με ακίνητα υψηλής εμπορικής αξίας.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο κατά την λήξη του πρώτου εξαμήνου περιείχε 63 εμπορικά ακίνητα (κυρίως γραφεία και καταστήματα), υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 180 χιλ. τ.μ., με εύλογη αξία €271.008 χιλ. έναντι €200.706 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Αξίζει να αναφερθεί πάντως πως εν μέσω πανδημίας έχουν ατονήσει οι αθρόες αγοραπωλησίες και το ενδιαφέρον στην αγορά για ακίνητα, και ειδικά όσον αφορά τα κτίρια γραφείων πρώτης κατηγορίας.

Οι τελευταίες μεγάλες κινήσεις είναι αυτές της Trastor με την μεγαλύτερη να αφορά την αγορά δύο γραφειακών χώρων στην Αμαρουσίου Χαλανδρίου, στο Μαρούσι έναντι 34 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως οι ΑΕΕΑΠ, παρά τις τρέχουσες προκλήσεις, θα συνεχίσουν να έχουν λειτουργικά κέρδη και οι όποιες πιθανές πιέσεις θα είναι λογιστικού χαρακτήρα λόγω απομειώσεων στις εύλογες αποτιμήσεις των ακινήτων τους.

Τα μεγέθη της Trastor

Σημαντική ήταν η αύξηση (44,3%) των εσόδων από μισθώματα του ομίλου τα οποία ανήλθαν σε €5.683 χιλ. έναντι €3.938 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2019.

Αύξηση επίσης παρουσίασαν κατά 7% τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για το Α’ εξάμηνο του 2020 τα οποία ανήλθαν σε €2.748 χιλ. έναντι €2.568 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 22,2% εντός του Α’ εξαμήνου του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 και ανήλθαν σε €5.336 χιλ. από €4.366 χιλ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (adjusted EBITDA) διπλασιάσθηκαν και ανήλθαν σε €1.721 χιλ. έναντι €835 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2019.

Βάιος Κρόκος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here