Σημαντικά ενισχυμένα παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Lavipharm κατά το Α’ Εξάμηνο του 2020, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων, βελτίωση αποτελεσμάτων περιόδου και της καθαρής θέσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών της Lavipharm διαμορφώθηκε σε Ευρώ 18,3 εκατ. από Ευρώ 16,2 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 13%. Το Μικτό Κέρδος διαμορφώθηκε σε Ευρώ 8,2 εκατ. από Ευρώ 8,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε Ευρώ 4,4 εκατ. από Ευρώ 2,75 εκατ.

Ομοίως, τα ενοποιημένα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε Κέρδη Προ Φόρων Ευρώ 2,7 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 1,2 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2019, ενώ τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 2,2 εκατ. από Ευρώ 0,6 εκατ. την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά Ευρώ 2,2 εκατ.

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm A.E., οι πωλήσεις το Α’ Εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 10,9 εκατ. έναντι Ευρώ 10,5 εκατ. την περσινή περίοδο, ενώ το EBITDA της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 3,4 εκατ. από Ευρώ 3,0 εκατ. την περσινή χρονιά. Τέλος, τα αποτελέσματα χρήσης διαμορφώθηκαν σε Κέρδη Προ Φόρων Ευρώ 2,2 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 1,9 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2019 και τα Κέρδη μετά από Φόρους σε Ευρώ 1,6 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 1,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here