Στην ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η ΟΛΠ Α.Ε. μετά τις επιστολές παραίτησης των κ.κ. Ιωάννη Μώραλη και Απόστολου Παπαποστόλου, λόγω της μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας (ως αποτέλεσμα της μεταφοράς 16% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το ΤΑΙΠΕΔ στην COSCO SHIPPING HONG KONG Co., Limited).

Ειδικότερα αποφασίστηκε:

Α. H αποδοχή των παραιτήσεων των μελών ΔΣ κ.κ. Ιωάννη Μώραλη και Απόστολου Παπαποστόλου (εκπροσώπων ΤΑΙΠΕΔ).

Β. H, λόγω των ανωτέρω παραιτήσεων, ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

  • κ. YU ZengGang, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
  • κ. ZHU Jianhui, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • κ. FENG Boming, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • κ. IP Sing Chi, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • κ. Zhang Anming, εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό Μέλος.
  • κα LI Jin, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό Μέλος.
  • κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των Μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λήγει στις 16-07-2022 και παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ’ του ν. 4548/2018 και το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here