Την μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 502.368,20€ στο ποσό των 14.819.861,90€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,61€ σε 0,59€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ενέκρινε παμψηφεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της “Παπουτσάνης“.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωσή της, η ΓΣ αποφάσισε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εγκρίθηκε ακόμη παμψηφεί η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του, μετά και τη θέση σε ισχύ του ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 και 16.

Χορηγήθηκε τέλος παμψηφεί άδεια στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση της πολωνικής εταιρείας PAPOUTSANIS Sp. z o.o.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here