Την ώρα που οι μηχανές της μονάδας στη Ριτσώνα Εύβοιας δουλεύουν με «φουλ» ρυθμούς για την παραγωγή βιοκτόνων και απολυμαντικών ώστε να καλύψει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις ανάγκες της χώρας για τις ανάγκες που έχουν προκύψει από την πανδημία, η Παπουτσάνης ανακοίνωσε τα αποτελέσματα α’ τριμήνου στα οποία αποτυπώνεται σημαντική αύξηση μεγεθών. Ειδικότερα:

Παρουσίασε ανάπτυξη του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της κατά 40%  ήτοι 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Παράλληλα, οι εξαγωγές της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 90% και ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2020, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 0,6 εκατ., έναντι € 0,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε € 0,5 εκατ., έναντι € 0,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τo 1,0 εκατ. ευρώ, έναντι 0,47 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, αυξημένα κατά 112%.

Οι εξαγωγές το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αντιπροσωπεύουν το 67% του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης έναντι 49% την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Το 46% του συνολικού κύκλου εργασιών προέρχεται από παραγωγές προϊόντων για τρίτους, το 17% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 15% από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και το 22% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 δεν πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις αλκοολούχων αντισηπτικών.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, κατά τον μήνα Απρίλιο, η εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγή αλκοολούχων αντισηπτικών προϊόντων, για να καλύψει κατά το δυνατόν την αυξημένη ζήτηση λόγω της πανδημίας. Τα προϊόντα αυτά διατίθενται σε ατομικές συσκευασίες τσέπης αλλά και μεγαλύτερες, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες των ιδιωτών καταναλωτών αλλά και βιομηχανικών πελατών και ξενοδοχείων. Οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές και μόλις υπάρξει καλύτερη εικόνα της αγοράς, θα είναι εφικτή και η εκτίμηση του ύψους των αντίστοιχων πωλήσεων.

Στόχος της Διοίκησης, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, παραμένει η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της εταιρείας και η βελτίωση της κερδοφορίας της μέσω:

-Της αύξησης του κύκλου εργασιών της.

-Της εστίασης σε προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας που ταυτόχρονα προάγουν την αειφορία.

-Της επέκτασης της πελατειακής της βάσης στους διάφορους τομείς που δραστηριοποιείται.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here