Σύμβαση για ομολογιακό δάνειο έως 45 εκατ. ευρώ υπέγραψε η Πόρτο Καρράς, το οποίο θα καλυφθεί από διεθνή επενδυτικό οίκο, υπέγραψε η Πόρτο Καρράς ΑΕ, θυγατρική της Τεχνικής Ολυμπιακής.

Η διάρκεια του δανείου θα είναι έως 30 μηνών.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, η Τεχνική Ολυμπιακή “παρέσχε εγγύηση υπέρ της θυγατρικής της, καθώς και εμπράγματη ασφάλεια (ενεχύρο).

Επίσης, εγγύηση υπέρ της θυγατρικής της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της τελευταίας από την έκδοση του προαναφερόμενου ομολογιακού δανείου παρεσχέθη και από τις συνδεδεμένες με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. εταιρείες ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here