Σε 111,49 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου του 2019 από 101,36 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τετράμηνο του 2018, αυξημένες κατά 10%, υποστηριζόμενες κυρίως από τις ξένες χώρες του ομίλου.

Οι ξένες χώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, με συμμετοχή 66,11% στο σύνολο των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 17,85% και διαμορφώθηκαν σε 73,71 εκατ. ευρώ το τετράμηνο Ιαν.-Απρ. του 2019 από 62,54 εκατ. ευρώ το τετράμηνο του 2018.

Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους 37,78 εκατ. ευρώ κατά το τετράμηνο Ιαν.- Απρ. του 2019 συγκριτικά με 38,81 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τετράμηνο του 2018, μειωμένη κατά 2,66%. Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις της  Ελλάδας υποστηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον Απρίλιο, αποτέλεσμα της εποχικότητας λόγω Πάσχα.

Αναφορικά με την κερδοφορία, κατά το τετράμηνο του 2019, τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 19,20% στα 12,88 εκατ. ευρώ από 10,81 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 11,55%  από 10,66% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 9,38 εκατ. ευρώ το τετράμηνο του 2019 από 8,67 εκατ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο περυσινό τετράμηνο του 2018, αυξημένα κατά 8,23% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 8,41% από 8,55% το αντίστοιχο περσινό τετράμηνο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here