Του Βάιου Κρόκου

Θετικά είναι τα μηνύματα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης καθώς τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν αποτυπώνουν σημαντική άνοδο στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και συμβατικού φορτίου για το σύνολο του 2019.

Συγκεκριμένα, από το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων διακινήθηκαν 448.766 TEUs και από το Συμβατικό Λιμάνι 4.470.881 τόνοι γενικού και χύδην φορτίου, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 6% και 19% αντίστοιχα στους δύο Τομείς, σε σχέση με το 2018.

Στα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία για τα μεγέθη της εταιρείας, ωστόσο, (πρώτο 6μηνο 2019) αν και τα έσοδα είναι βελτιωμένα κατά 13% η καθαρή κερδοφορία υποχώρησε κατά 20% λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο αλλά και της πρώτης εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 16.

Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών του 2019 άργησε, σχετικά, να ξεκινήσει λόγω διαφόρων καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικαστικών ζητημάτων. Ωστόσο, ο ανεξάρτητος μηχανικός ορίστηκε το α΄ εξάμηνο του 2019, η πρώτη επενδυτική περίοδος ξεκίνησε και 12 νέα οχήματα στοιβασίας (straddle carrier) παραδόθηκαν και βρίσκονται σε λειτουργία.

Κατά τα άλλα, οι αλλαγές σε επίπεδο στελεχών συνεχίστηκαν με τελευταία εξέλιξη να αποτελεί η ανάληψη της Γενικής Διεύθυνσης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων από τον Antonino Spezzano

Συνεχίζονται οι στρατηγικές επενδύσεις

Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναπτύσσεται σταθερά σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του, επεκτείνοντας τις συνεργασίες του τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις γειτονικές χώρες.

Η υλοποίηση της στρατηγικής επένδυσης της επέκτασης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, θα παράσχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων μεγαλύτερης χωρητικότητας και θα καταστήσει το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης ουσιαστικό Μεταφορικό Κέντρο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Βαλκανικής και της Ν.Α. Ευρώπης.

Η σταθερή αύξηση της ζήτησης παροχής λιμενικών υπηρεσιών και η αύξηση του μεγέθους των εξυπηρετούμενων πλοίων αποδεικνύει ότι η προσπάθεια αυτή σταδιακά ευοδώνεται.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα ο ΟΛΘ δημοσίευσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 6ο προβλήτα και την επέκταση της λιμενικής υποδομής, ένα project που αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το πρώτο τρίμηνο του έτους και μετά την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου η εταιρεία αναμένεται να διαβιβάσει στους προεπιλεγέντες την Πρόσκληση Υποβολής δεσμευτικών προσφορών για συμμετοχή στο 2ο Στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, που αφορά στην εκτέλεση και ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here