Το σωματείο εργαζομένων και η διοίκηση της Eurobank κατέληξαν χθες σε συμφωνία, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, για τους όρους και τις προϋποθέσεις μετακίνησης, σε εθελοντική βάση, των 500 εργαζομένων στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια του Ομίλου, FPS.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank, εξασφαλίζεται η απασχόληση για όλους τους υπό μετακίνηση εργαζόμενους, ενώ κατοχυρώνονται και μεταβιβάζονται όλες οι υφιστάμενες παροχές: μισθολογικές, ασφαλιστικές και σε είδος.

Όσοι αποφασίσουν να μετακινηθούν στην FPS:

• θα λάβουν 10 μεικτούς και αφορολόγητους μισθούς με τη μορφή οικειοθελούς αποζημίωσης

• με ελάχιστο ποσό τα 25.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενος με μισθό 1.000 ευρώ, δικαιούται 10.000 ευρώ αλλά τελικά θα εισπράξει αποζημίωση 25 μηνών (25.000 €).

Κατά συνέπεια:

• το 90% των υπαγόμενων στην συμφωνία θα λάβει από 13 έως 30 μισθούς,

• το πόσο της “αποζημίωσης” θα δοθεί άμεσα και εφάπαξ.

Οι εργαζόμενοι της Eurobank, που θα αποφασίσουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την τράπεζα και να μην προσληφθούν στην FPS, θα υπογράψουν σύμβαση λύσης της σχέσης εργασίας με την τράπεζα σε ατομική βάση, κάνοντας χρήση του τελευταίου προγράμματος εθελουσίας εξόδου (με μέγιστο όριο το μικτό ποσό των 160.000 ευρώ).

Ο εργαζόμενος θα δεσμευτεί ρητώς ότι για το πρώτο έτος από την αποχώρησή του από την τράπεζα θα απέχει από οποιασδήποτε μορφής απασχόληση σε ανταγωνιστικές προς την F.P.S. επιχειρήσεις και συγκεκριμένα σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Servicers), συμπεριλαμβανομένης της Eurobank F.P.S.

  • Αν παραβεί την υποχρέωση αυτή, ο εργαζόμενος θα οφείλει να επιστρέψει στην Τράπεζα το τμήμα της αποζημίωσης, το οποίο υπερβαίνει την κατά νόμο αποζημίωση καταγγελίας.

Σε περίπτωση άρνησης των εργαζομένων να αποδεχθούν μια από τις δύο λύσεις, η διοίκηση ενημερώνει ότι οι διαθέσιμες θέσεις στην τράπεζα είναι ελάχιστες και είναι στο δίκτυο καταστημάτων.

Αυτό σημαίνει ότι , αν προκύψουν αυτές οι περιπτώσεις, η τράπεζα θα καταφύγει στο νόμο περί αποσχίσεων που προβλέπει υποχρεωτική μετακίνηση χωρίς παροχή κινήτρων.

Η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά ότι θα υπάρχει ευρεία αποδοχή της συμφωνίας που επετεύχθη με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here