γράφει η Αλεξάνδρα Πέτσα (Sardelas Petsa Law Firm)

Α. Έκπτωση σε μισθώματα επαγγελματικής στέγης για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση Α.1164/2020 για τη μείωση ενοικίου 40% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Τα βασικά σημεία του μέτρου είναι:

  1. Η μείωση αφορά τις επαγγελματικές μισθώσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, της εστίασης, του πολιτισμού και του αθλητισμού.
  2. Σε αυτές περιλαμβάνονται ξενοδοχεία και λοιπά τουριστικά καταλύματα, γραφεία γενικού τουρισμού, καταστήματα μαζικής εστίασης, οι επιχειρήσεις μεταφορών επιβατών, κινηματογράφοι και επιχειρήσεις εκδηλώσεων και θεαμάτων, γυμναστήρια κλπ.
  3. Οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να θεωρούνται πληττόμενες και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο περιλαμβάνονται σε νέο κατάλογο Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων, ο οποίος συνοδεύει την Υπουργική Απόφαση.
  4. Τη μείωση του 40% δικαιούνται και οι εργαζόμενοι στις ίδιες πληττόμενες επιχειρήσεις, εφόσον οι συμβάσεις εργασίας τους παραμένουν σε αναστολή και εφόσον διαμένουν σε μισθωμένες κύριες κατοικίες, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή των συμβάσεών τους.

Β. Αντισταθμιστικά μέτρα για τους ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες (εκμισθωτές) των ακινήτων για τα οποία ισχύει η μείωση του μισθώματος κατά 40% είναι δικαιούχοι των ακόλουθων ευεργετημάτων

1. Δήλωση στη φορολογική δήλωση εσόδων του έτους 2020 του ποσού του πραγματικά εισπραχθέντος μισθώματος, ήτοι του 60% του αρχικού μισθώματος.

2. Επιπλέον έκπτωση φόρου του 30% από την απώλεια του 40% των μισθωμάτων Ιουλίου και Αυγούστου 2020, με συμψηφισμό προς τις οφειλές του φόρου εισοδήματος της φορολογικής δήλωσης έτους 2019 ή του ΕΝΦΙΑ έτους 2020.

3. Για την κατοχύρωση του επιπλέον αυτού ποσού έκπτωσης φόρου, κάθε εκμισθωτής θα πρέπει να υποβάλει δήλωση απώλειας μισθωμάτων («δήλωση COVID») στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», την οποία έχει θέσει σε λειτουργία η ΑΑΔΕ στο σύστημα ΤAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/akinita/misthotiria-akiniton. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί έως τις 20 Ιουλίου για το μήνα Ιούλιο και έως τις 20 Αυγούστου για το μήνα Αύγουστο.

4. Οι εκμισθωτές – φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν μίσθωμα μειωμένο κατά 40% δικαιούνται παράτασης καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση που λήγουν εντός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2020, κατά 4 μήνες. Για το ίδιο διάστημα των 4 μηνών αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, ενώ για όλο το διάστημα της παράτασης και της αναστολής δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

5. Για τους ίδιους εκμισθωτές, ποσοστό 25% επί των φορολογικών οφειλών τους που τυχόν θα καταβληθούν εμπρόθεσμα εντός των κανονικών προθεσμιών μέσα στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές τους ή δόσεις ρυθμίσεων που έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από τις 31.08.2020 και εντεύθεν.

Γ. Ανακοίνωση Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για παράταση διευκολύνσεων πληρωμής δόσεων δανείων

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε ότι οι Τράπεζες μέλη της αποφάσισαν να παρατείνουν τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και ιδιωτών που πλήττονται άμεσα και έμμεσα από την κρίση λόγω κορονοϊού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ελληνικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων κεφαλαίου ή και των τοκοχρεωλυτικών δόσεων μέχρι και την 31η  Δεκεμβρίου 2020, για νομικά και φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το πιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζονται, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, για εξειδίκευση των μέτρων που τους αφορούν

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here