Πάνω από τις προσδοκίες είναι τα νούμερα για το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τα οικονομικά αποτελέσματα της ΚΠΙΣΝ ΑΕ να ξεπερνούν κατά πολύ τους στόχους που είχαν τεθεί κατά την παράδοση στο Δημόσιο, σύμφωνα με τη διοίκηση.

Συγκεκριμένα το Επιχειρησιακό Σχέδιο προέβλεπε:

 • Πλεόνασμα 4,5 χιλιάδων ευρώ το 2017 και, ακολουθώντας την ίδια ακριβώς μεθοδολογία μέτρησης,  επετεύχθη πλεόνασμα 2,4 εκατ. ευρώ,  ενώ για το 2018 προβλεπόταν έλλειμμα 330 χιλιάδων ευρώ και επετεύχθη πλεόνασμα 3,1 εκατ. ευρώ. Τα οικονομικά στοιχεία του 2019 δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά εκτιμάται ότι και πάλι ο στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα ξεπερασθεί κατά τουλάχιστον 2 εκατ.  ευρώ.

Την ίδια στιγμή, τρία χρόνια μετά την παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο, η επισκεψιμότητα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνέχισε να αυξάνεται φθάνοντας τα 6,3 εκατ. επισκέψεις το 2019, έναντι 5,3 εκατ. το 2018 και 3,1 εκατ. το 2017.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το Επιχειρησιακό Σχέδιο που είχε καταρτισθεί από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  προ της παράδοσης στο Δημόσιο προέβλεπε 700.000 επισκέψεις το χρόνο.

Για την έμπρακτη αξιολόγηση  σε τακτική βάση της δημόσιας εικόνας του αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στο κοινό, το ΚΠΙΣΝ καθιέρωσε από το 2018 την πραγματοποίηση ετήσιας έρευνας κοινού των κατοίκων της Αττικής και έρευνας επισκεπτών.

Σύμφωνα με την έρευνα κοινού των κατοίκων της Αττικής, το σύνολο των κατοίκων γνωρίζει το ΚΠΙΣΝ, ενώ περίπου το 50%  το έχει επισκεφθεί.

 • Το 2019 όσοι δήλωσαν ότι το είχαν επισκεφθεί είχαν πραγματοποιήσει κατά μέσο όρο 5,9 επισκέψεις (έναντι 5,2 το 2018).
 • Το 2019, 92% του κοινού (93% το 2018) έχει θετική άποψη για το ΚΠΙΣΝ και τη λειτουργία του.
 • Το σύνολο σχεδόν του κοινού δηλώνει ότι προτίθεται να το επισκεφθεί μέσα στο επόμενο έτος, ενώ, το 2019, 38% του κοινού (33% το 2018) δηλώνει ότι σκοπεύει να το επισκέπτεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Από το συνδυασμό άλλων ερωτήσεων προκύπτει ότι άνω του 90% των κατοίκων της Αττικής πιστεύουν ότι το ΚΠΙΣΝ αποτελεί έναν ανοιχτό, προσβάσιμο χώρο, ο οποίος αναβάθμισε την ποιότητα ζωής της περιοχής αλλά και το πολιτιστικό επίπεδο της πόλης, άλλαξε την εικόνα της Αθήνας και προσέφερε έναν πνεύμονα πρασίνου.

Επιπλέον, τα βασικά συμπεράσματα από την έρευνα επισκεπτών είναι τα εξής:

 • 99% των επισκεπτών έχουν θετική γνώμη για το ΚΠΙΣΝ και τη λειτουργία του
 • το σύνολο των επισκεπτών δηλώνει ότι θα το ξαναεπισκεφθεί μέσα στο επόμενο έτος
 • 62% των επισκεπτών δηλώνουν ότι σκοπεύουν να το επισκέπτονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα
 • 85% των επισκεπτών το 2019 (87% το 2018) θεωρούν ότι το ΚΠΙΣΝ διαθέτει το σωστό επίπεδο ασφάλειας.
 • 97% το 2019 (99% το 2018) έχουν θετική άποψη για το επίπεδο καθαριότητας
 • 93% το 2019 (90% το 2018) έχουν θετική άποψη για το επίπεδο της εξυπηρέτησης από το προσωπικό του ΚΠΙΣΝ
 • 95% το 2019 (90% το 2018) έχουν θετική άποψη για την ευγένεια του προσωπικού

Το 2019 η τηλεφωνική έρευνα κοινού έγινε με δείγμα 1.000 κατοίκων της Αττικής ηλικίας 18+. Η έρευνα επισκεπτών έγινε με συνεντεύξεις σε δείγμα 2.000 εξερχομένων επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ ηλικίας 18+. Το 2018 οι έρευνες είχαν γίνει με αντίστοιχη μεθοδολογία. Τις έρευνες πραγματοποίησε η εταιρεία QED.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here