του Κώστα Σιαμπράκου

Με τις τόσες αρνητικές ειδήσεις, από εβδομάδα σε εβδομάδα, αρχίζει να μας καταλαμβάνει μία τάση ανυπομονησίας για να διανύσουμε το επερχόμενο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, με την όσο το δυνατόν, μία έννοια “ουδετερότητας” και τελικά να αφήσουμε πίσω μας το 2022, σαν μία κακή ανάμνηση για τις αγορές.

Επειδή, όμως, πρέπει πάντοτε να παρατηρούμε τα γεγονότα σε όλη τους τη διάσταση, θα τολμήσουμε να πούμε, ότι εφόσον η κατάσταση παραμείνει ως έχει, τελικά ακόμη και ένα τόσο άσχημο έτος, μπορεί να “κρύβει” ένα ιδιαίτερα θετικό γεγονός – που μας γεμίζει με αισιοδοξία για το μέλλον του Ελληνικού Θεσμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

  • Το γεγονός αυτό, δεν είναι άλλο, από τη “μνημειώδη” φετινή επενδυτική συμπεριφορά των μεριδιούχων, σε μία χρονιά όπου το μέγεθος των αρνητικών αποδόσεων, στο σύνολο των κατηγοριών, θυμίζουν το αξιομνημόνευτο έτος 2008, με την περιπέτεια της Lehman Brothers.

Το ξέρουμε, ότι η συνεχιζόμενη αναφορά μας στη συμπεριφορά αυτή (ειδικότερα κατά τον εβδομαδιαίο σχολιασμό μας στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου) μπορεί να κουράζει. Όμως το συμπέρασμα που εξάγεται, δείχνει μία πραγματικότητα, που ο Θεσμός την ανέμενε για μακρό χρονικό διάστημα και είχε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να την επιτύχει: την επιστροφή των μεριδιούχων στην αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, ότι ένας τόσο σημαντικός τομέας Θεσμικών Επενδυτών, που κάθε οικονομία, όταν θέλει να λέγεται ανεπτυγμένη, πρέπει να τον διατηρεί σε υψηλά επίπεδα, είχε αφεθεί να ‘χαροπαλεύει”.

  • Μην λησμονούμε αξίες Ενεργητικού της τάξεως των 6 δις € (πχ, τριετία 2016-2018) – όταν μάλιστα στην δεκαετία του 2000 τα μεγέθη ήταν τριπλάσια ή και πενταπλάσια.

Τούτο έδειξε να αλλάζει από το 2019, καθώς, οι μεριδιούχοι άρχισαν να πιστεύουν για καλύτερες ημέρες στην Ελληνική οικονομία, παρακολουθώντας παράλληλα την πολύ καλή συνεχιζόμενη πορεία των ξένων επενδυτικών τίτλων.

Αποτέλεσμα ήταν η έναρξη των εισροών στον Θεσμό, οι οποίες έγιναν πολυδιάστατα σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των Α/Κ. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργήθηκαν (επιτέλους) διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια μεριδιούχων σε Α/Κ, τόσο με κατανομή επενδυτικού κινδύνου, όσο και γεωγραφικού. Αν μη τι άλλο, ο καλύτερος χαρακτηρισμός για αυτή τη συμπεριφορά είναι η λέξη “ωρίμανση”.

Σε μεγέθη εισροών, τα παραπάνω, μεταφράζονται: 583 εκατ. € για το 2019, 185 εκατ. € για το 2020 (παρότι η εμφάνιση της πανδημίας ενδιάμεσα τρομοκράτησε τους μεριδιούχους) και 2,5 δις € για το “χρυσοφόρο” έτος 2021. Οι εισροές, σε συνδυασμό με τις υψηλές αποδόσεις των περισσοτέρων κατηγοριών των Α/Κ, οδήγησαν σε (σχεδόν) διπλασιασμό το μέγεθος του Ενεργητικού από το 2016 (6,4 δις €) μέχρι το 2021 (11,2 δις €).

Προερχόμενοι, λοιπόν, από μία τέτοια 3ετία εισροών – αλλά και αποδόσεων – θα περιμέναμε ότι σε ένα τόσο αρνητικό έτος, όπως το φετινό, ο Θεσμός θα κατέγραφε έντονες εκροές. Κι όμως όχι. Εδώ, ακριβώς, ο χαρακτηρισμός “ωρίμανση” λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία: η αγορά παραμένει σε τροχιά εισροών, οι οποίες αυξάνονται από εβδομάδα σε εβδομάδα (εισροές οι οποίες, αν μη τι άλλο, από το Μάρτυ και έπειτα λαμβάνουν χώρα σε πολύ χαμηλότερες καθαρές τιμές των Α/Κ).

Η αξία, λοιπόν, αυτών των εισροών αγγίζει πλέον τα 216 εκατ. €, ξεπερνώντας τα 185 εκατ. € του 2020, που ήταν το έτος εμφάνισης πανδημίας και πρωτοφανών lockdowns. Μακάρι, οι επόμενες εβδομάδες, τρίμηνα και έτη να είναι ακόμη καλύτερα…

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 20-09-22 20-09-22 20-09-22
Κατηγορία(ες)   27-09-22 27-09-22 27-09-22 27-09-22 27-09-22
Funds of Funds Μετοχικά 41 687.011.909 154.988.933 -2,08% 0,14% -2,09%
Funds of Funds Μικτά 40 1.765.916.176 442.470.445 -0,68% 0,13% -1,26%
Funds of Funds Ομολογιακά 3 73.527.459 6.451.790 -0,66% -0,32% -0,30%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 344.705.179 50.705.842 0,48% 1,17% 0,00%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 29.895.258 1.868.800 -0,78% 0,19% -0,96%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 21 179.243.399 30.312.730 -4,96% -0,16% -2,59%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 3.304.588 897.033 -0,08% 0,43% -1,51%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1 17.384.561 906.928 -4,86% 0,00% -4,86%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 25.761.977 3.575.976 -3,22% -0,86% -2,31%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 42 1.162.209.218 477.116.404 -4,39% -1,40% -4,26%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 56.625.833 16.137.859 -5,16% -1,70% -3,72%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 52 2.557.801.144 309.571.768 -2,35% -0,26% -2,12%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 47 684.271.722 148.378.117 -0,76% -0,50% -0,11%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 48 1.667.057.113 283.372.406 -0,30% 0,58% -1,26%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 412.823.962 121.416.438 -1,64% -0,03% -0,12%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 6 104.434.475 24.006.396 -0,85% 0,43% -0,92%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 259.629.201 193.726.019 -0,58% -0,19% -0,39%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 13 145.702.729 15.414.040 -1,35% 0,15% -1,21%
ΣΥΝΟΛΑ 352 10.177.305.901 2.281.317.925 -1,70% -0,26%