Τα μέλη του Δ.Σ. που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Ιουλίου.

Ειδικότερα:

Γεώργιος Κούμπας του Μιχαήλ – Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα – Αντιπρόεδρος  ιδιότητα: Μη εκτελεστικό μέλος

Ευθυμία Κουτσοβασίλη του Παναγιώτη –Εντεταλμένη Σύμβουλος ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου – Μέλος ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Αγγέλου – Μέλος  ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού και θα λήξει την 29.07.2023.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου παραμένουν τα ίδια, ήτοι:

Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος, Πρόεδρος

Νικόλαος Κοκκινάκης, Μέλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here