Την προώθηση της συνεργασίας σε βασικούς τομείς, όπως είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η μεταποίηση, η έρευνα και ανάπτυξη και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αφορά το επικαιροποιημένο Πλαίσιο Συνεργασίας 2020-2022 που υπέγραψε στο Πεκίνο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, με την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Μεταφορές

Η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε ολοένα πιο ισχυρό διαμετακομιστικό κέντρο. Σε αυτό έχει συμβάλει σημαντικά η Cosco στο λιμάνι του Πειραιά και η συζήτηση για επέκταση της συνεργασίας αφορά στους τομείς:

* Έργα αναβάθμισης σιδηροδρομικών συνδέσεων κια δημιουργικά νέων σιδηροδρομικών υποδομών Αλεξανδρούπολης – Ηγουμενίτσας, Αλεξανδρούπολης – Μπουργκάς, Θεσσαλονίκης – Βουδαπέστης και Αθήνας – Πάτρας ώστε να αναπτυχθεί δίκτυο σιδηροδρομικής σύνδεσης κομβικών λιμανιών (Πειραιάς, Ελευσίνα, Πάτρα, Βόλος, Αλεξανδρούπολη , Θεσσαλονίκη).

* Επενδύσεις στα λιμάνια Ελευσίνας, Βόλου, Πάτρας , Αλεξανδρούπολης

* Έργα που αφορούν στην ανάπτυξη αεροδρομίων που διαχειρίζεται το Ελληνικό Δημόσιο μεταξύ των οποίων και το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας καθώς και ε.ργα που αφορούν το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.

* Επενδύσεις στην κατασκευή υποδομών κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας με διεθνή ή τοπικό χαρακτήρα (Εγνατία οδός, Πάτρα, Θριάσιο, Βόλος Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Ηγουμενίτσα)

* Έργα ανανέωσης του στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με λεωφορεία μη ενεργοβόρα (ηλεκτρικά και CNG).

Ενέργεια

Η ελληνική αγορά ενέργεια υφίσταται θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Η μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξείδιο του άνθρακα απαιτεί πρόσθετες επενδύσεις ιδίως σε νέες τεχνολογίες και υποδομές που υποστηρίζουν την απαλλαγή από τον άνθρακα. Ο πυρήνας αυτής της διαδικασίας είναι η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η επέκταση και ενίσχυση της εγχώριας και διασυνοριακής ηλεκτρικής ισχύος, τα νέα δίκτυα φυσικού αερίου και πετρελαίου, ο περαιτέρω διαχωρισμός της παραγωγής και της προμήθειας από τα δίκτυα μεταφοράς, το περαιτέρω άνοιγμα της λιανικής αγοράς ενέργειας, της αύξησης του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της μείωσης του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα, της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, της εξοικονόμησης ενέργειας, και της προστασίας του περιβάλλοντος. Σε συνέχεια της επιτυχούς συμμετοχής της China State Grid Corp στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ. Στη συνάντηση του υπουργού συζητήθηκε η συνεργασία σε δημόσια, ιδιωτικά και μεικτού χαρακτήρα ενεργειακά έργα. Συγκεκριμένα:

* ηλεκτρικά οχήματα και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων

* Ψηφιοποίηση ενεργειακών υπηρεσιών

* Ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (μεγαλα αιολικά, φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά πάρκα, μονάδες βιομάζας, βιοαερίου και υδροηλκετρικής ενέργειας, ανάπτυξη υβριδικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης και αντλησοταμίευσης)

* Ανάπτυξη έργων ενεργειακής απόδοσης σε τομείς τελικής χρήσης (κτήρια, οχήματα)

* Ανάπτυξη έργων υποδομών και διασυνδέσεων στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου

* Ανάπτυξη έργων κια υποδομών για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές όπως βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, βιομεθανίου κια υδρογόνου.

Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής αποτελεί ουσιαστικό συμπλήρωμα της συνεργασίας στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Οι δύο πλευρές δηλώνουν πρόθυμες να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες, και γνώσεις και να συζητήσουν σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπηρεσιών cloud, των έξυπνων πόλεων, των εφαρμογών e-health, καθώς και σε έργα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών σε τομείς όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός κλπ.

Μεταποίηση, Έρευνα- Ανάπτυξη

Μετά από μία μακρά περίοδο αποβιομηχάνισης, η ελληνική κυβέρνηση έχει εκφράσει μέσω της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ελλλαδας, ισχυρή βούληση όχι μόνο να αντιστρέψει αυτή την τάση αλλά και να προωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα. Στην κατεύθυνση αυτή εξετάστηκε η δυνατότητα συνεργασίας στους τομείς της βιομηχανίας, της έρευνας και ανάπτυξης και σε κλάδους που συνδέονται με την 4η βιομηχανική επανάσταση όπως:

* η δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και κέντρων συναρμολόγησης κινητών τηλεφώνων από κινεζικές εταιρείες τηλεποικοινωνιας

* Η υλοποίηση έργων στήριξης και χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων και μικρομεσαίων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορική.ς και επικοινωνιών.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και των δύο χωρών να υποστηρίξουν τα έργα συνεργασίας μέσω χρηματοδότησης, από κοινού χρηματοδότησης, εγγυήσεων, μακροπρόθεσμης ασφάλισης και άλλων προσεγγίσεων.

Επίσης οι δύο χώρες θα ενθαρρύνουν τη χρηματοδότηση μέσω των ΣΔΙΤ σε τομείς με υψηλό δείκτη δημόσιας χρηματοδότησης, θα ενθαρρύνουν την ανάληψη του πρωταρχικού ρόλου από εθνικά ταμεία στην Ελλάδα και την ΕΕ και τη χρηματοδοτική στήριξη στα έργα συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την κινεζική αναπτυξιακή τράπεζα, την ICBC, την CIC, το Silk Fund, κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η δυνατότητα:

* αναζήτησης πεδίων συνεργασίας σε προγράμματα και δράσεις της αναπτυξιακής τράπεζας

* Δημιουργία, από κοινού, ταμείου με σκοπό τη χρηματοδότηση συνεπενδύσεων σε όρους ιδιωτικής επενδυτικής αγοράς και αμοιβαίου συμφέροντος. Σε ένα παρόλο οι σχήμα συνεργασίας θα μπορούσε να μετάσχει από ελληνικής πλευράς το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

* Δραστηριοποίηση στην Ελλάδα κινεζικών χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών οργανισμών και ασφαλιστικών εταιρείων μέσω υποκαταστημάτων.

Περιεχόμενο συνεργασίας

Στο Πλαίσιο της Συνεργασίας 2020-2022 οι δύο χώρες θα επανεξετάζουν τακτικά νέους τομείς συνεργασίας και έργα κοινού ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία εντός του Πλαισίου Συνεργασίας 2020-2022 περιλαμβάνει:

* ανταλλαγή πληροφοριών και πολιτικών σχετικά με τους βασικούς τομείς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των προσεχών δημόσιων διαγωνισμών και ιδιωτικών έργων, των προφίλ των ενδιαφερόμενων εταιρείων και κάθε ειδική νομοθεσία που έχει σχέση με αυτούς τους τομείς

* Τη διεξαγωγή σεμιναρίων, εκθέσεων προώθησης κλπ για την ενημέρωση και προώθηση έργων στους βασικούς τομείς συνεργασίας.

* Την προώθηση και παροχή υποστήριξης στις ενδιαφερόμενες ετσιρείες και από τις δύο πλευρές, προκειμένου να αναπτύξουν συνεργασία.

* Την ενθάρρυνση των αντίστοιχων και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να παρέχουν χρηματόδότηση στα σχέδια συνεργασίας.

* Τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, την υποστήριξη της ταχείας χορήγησης αδειών, την εξάλειψη των επενδυτικώνν φραγμών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών και διοικητικών περιορισμών και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τα έργα συνεργασίας με την επιφύλαξη της εθνικής τους νομοθεσίας.

Συντονιστικός μηχανισμός

Θα συσταθεί διευθύνουσα επιτροπή η οποία θα είναι υπεύθυνη για το Πλαίσιο Συνεργασίας. Ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Ning Jizhe θα είναι συμπρόεδρος της επιτροπής από την κινεζική πλευρά και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης θα είναι συμπρόεδρος της επιτροπής από την ελληνική πλευρά. Θα οριστούν εκπρόσωποι σε επίπεδο γενικών γραμματέων των βασικών τομέων συνεργασίας για να συμμετάσχουν στη διευθύνουσα επιτροπή. Από την ελληνική πλευρά ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών θα αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό για τους βασικούς τομείς συνεργασίας (μεταφορές, ενέργεια, τεχνολογίες πληροφορικής, και επικοινωνιών χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταποίηση – έρευνα και ανάπτυξη ). Αντίστοιχα, από την κινεζική πλευρά ο γενικός διευθυντής του τμήματος Ξένων Κεφαλαίων και Υπερπόντιων Επενδύσεων της επιτροπής Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων θα αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό. Γραμματεία αρμόδια για την επικοινωνία και το συντονισμό της υλοποίησης του Πλαισίου Συνεργασίας 2020-2022 θα συγκροτηθεί από τη διευθύνουσα επιτροπή, για τη συγκέντρωση και καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται και τη διευκόλυνση των επαφών μεταξύ των δύο μερών. Από την κινεζική πλευρά τη γραμματεία θα αναλάβει το τμήμα Ξένων Κεφαλαίων και Υπερπόντιων Επενδύσεων της Επιτροπής Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων και από την ελληνική πλευρά τη γραμματεία θα αναλάβει το Enterprise Greece.

Η διευθύνουσα επιτροπή θα συνεδριάζει ετησίως εναλλάξ στην Αθήνα κακ στο Πεκίνο για να εξετάζει την πρόοδο της συνεργασίας σε βασικούς τομείς και να καταρτίζει σχέδια εργασίας για το επόμενο στάδιο.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here