Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης και διαχειριστής βιομηχανικής γης στην Ελλάδα, είναι εξειδικευμένη στη δημιουργία και διαχείριση οργανωμένων χώρων, με κατάλληλες και καινοτόμες υπηρεσίες, για πάνω από 60 χρόνια.

Διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία ως προς τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων, στηρίζει τη  βιωσιμότητα και τη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, με έμφαση στις ΜμΕ  και με προσανατολισμό στην πράσινη μετάβαση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Έχοντας θέσει ως έναν  από τους βασικούς της στόχους να προχωρήσει σε επενδύσεις με έμφαση στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των βιομηχανικών πάρκων, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. έχει σχεδιάσει αντίστοιχα τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου ύψους 50 εκ. € για τη διετία 2024-2025, οι οποίες αφορούν στην αναβάθμιση των υποδομών σε 14 από τις  ΒΙ.ΠΕ. που διαχειρίζεται. Η αναβάθμιση αυτή, που υποστηρίζεται και από χρηματοδοτήσεις, περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνικών έργων και συνεπάγεται σημαντικά οφέλη τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν σχεδιαστεί έργα στις ΒΙ.ΠΕ. στη Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Δράμα, Καβάλα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Λαμία, Καρδίτσα, Πάτρα, Μελιγαλά και Ηράκλειο, που θα προάγουν τις υπάρχουσες γερασμένες υποδομές και θα συντελέσουν στην ψηφιακή ανάπτυξή τους συμβάλλοντας στη συνολική εξοικονόμηση των πόρων και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Είναι σαφές ότι τα έργα αυτά θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στα ακίνητα, ενώ παράλληλα και στην καθημερινή λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, καθώς σε βάθος χρόνου θα ωφεληθούν στην απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους και σε ό,τι αφορά στα λειτουργικά τους κόστη, χάρη στην ενεργειακή εξοικονόμηση που συνεπάγονται οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στις υποδομές.

Αναλυτικότερα, οι δράσεις περιλαμβάνουν έργα βελτίωσης οδών σε 12 ΒΙ.ΠΕ. (7,9 εκ €), επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε 6 ΒΙ.ΠΕ. (7,2 εκ €), έργα ύδρευσης σε 13 ΒΙ.ΠΕ. (14,4 εκ €) και ψηφιακής ανάπτυξης σε 6 ΒΙ.ΠΕ. (3,7 εκ €). Επίσης, θα αναπτυχθούν υποδομές 1.000 στρεμμάτων στις ΒΙ.ΠΕ. της Λάρισας, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης.

Απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης αυτού του πλάνου είναι η συγκατάθεση των ιδιοκτητών γης εντός των Πάρκων και η θετική αξιολόγηση από την ΓΓΒ για την ένταξή τους στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων.

  • Η χρηματοδότηση θα γίνει με 25% ίδια κεφάλαια και 25% τραπεζικό δανεισμό – με 100% Ίδια Κεφάλαια κατά την εκτέλεση των έργων, ενώ η τιμολόγηση στους πελάτες θα γίνει σταδιακά σε βάθος 20 ετών με μέγιστη ετήσια προσαύξηση χρεώσεων 20%.

 

Επιπλέον, ταυτόχρονα με αυτή την επένδυση,  τη μεγαλύτερη που πραγματοποιείται στις βιομηχανικές περιοχές της χώρας από τη δεκαετία του ’70, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. σχεδιάζει να εναρμονίσει και τους κανονισμούς λειτουργίας με το νέο θεσμικό πλαίσιο, κατόπιν διαφανών διαδικασιών διαβούλευσης και ψηφοφορίας, ώστε τα βιομηχανικά πάρκα να αποτελούν εστίες προσέλκυσης επενδύσεων και να φιλοξενούν με σύγχρονους όρους την επιχειρηματικότητα.

 

Ο κ. Θάνος Ψαθάς, CEO της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. δήλωσε:

  • «Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. έχει ως βασική της προτεραιότητα να στέκεται αρωγός στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας.  Βρισκόμαστε στο κατώφλι μίας νέας εποχής για τα Επιχειρηματικά Πάρκα με δημιουργία νέων, σύγχρονων χώρων, στους οποίους ο κάθε επενδυτής θα μπορεί απρόσκοπτα, με σύγχρονες υποδομές, πλεονεκτήματα όρων δόμησης και απαλλαγμένος από περιττή γραφειοκρατία, να δημιουργήσει τη μεταποιητική μονάδα που σχεδιάζει.
  • Επιπλέον, εκτός από τις επενδύσεις με έμφαση στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των βιομηχανικών πάρκων, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας Industry 4.0 και με εναρμόνιση στις κοινοτικές και εθνικές στρατηγικές για το κλίμα και το περιβάλλον, έχει θέσει και επιπλέον στόχους για το μέλλον, όπως είναι η προσέλκυση επιπλέον χρηματοδότησης και εργαλείων ενίσχυσης, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.
  • Στα άμεσα σχέδια της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. είναι να προβεί σε σημαντικές επενδύσεις και ο επενδυτικός προϋπολογισμός μπορεί υπό ιδανικές προϋποθέσεις τα επόμενα χρόνια να αγγίξει ακόμα και τα 300 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προκύψουν από ίδια κεφάλαια, μόχλευση και επιχορηγήσεις, ενώ η εταιρεία διατηρεί, εύρωστα ταμειακά αποθέματα.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ