Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε θέτει σε ισχύ μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, για την έγκαιρη πρόληψη και την ενίσχυση της ασφάλειας τόσο των εγκατεστημένων επιχειρήσεων όσο και των κοινόχρηστων χώρων στα Επιχειρηματικά της Πάρκα, σύμφωνα και με τις πρόσφατες πυροσβεστικές διατάξεις (20/2023) που ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Α.Ε θα προβεί σε σειρά ενεργειών και συμπληρωματικών μέτρων πυροπροστασίας, που περιλαμβάνουν την αποψίλωση και καθαρισμό ξερών χόρτων σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, καθώς και επιθεώρηση και λειτουργικό έλεγχο όλων των υφιστάμενων μέσων πυροπροστασίας των κοινόχρηστων υποδομών για την πιστοποίηση της αποτελεσματικής τους λειτουργίας.

 

Επιπλέον, θα προχωρήσει στην απομάκρυνση από τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους όλων των εύφλεκτων υλικών, τα οποία θα τοποθετούνται σε ασφαλή μέρη, ενώ θα διανοιχτούν και αντιπυρικές ζώνες.

Παράλληλα, σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα υπάρχουν διαθέσιμα οχήματα και εξοπλισμός κατάσβεσης.

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε, έχει γνωστοποιήσει αρμοδίως όλες τις νομοθετικές οδηγίες και υποχρεώσεις και στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις με σκοπό να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από την πλευρά τους, όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.