της Κυρέλας Πέτρου

Νέο δικόγραφο -το τίτο κατά σειρά- αναμένεται να καταθέσει η Βιομηχανία Κρέατος Ηπείρου (ΒΙ.ΚΗ), σε μία προσπάθεια, όπως όλα δείχνουν, να κερδίσει χρόνο για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή και την αποφυγή της πτώχευσης.

Ήδη σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ένα ακόμη ραντεβού με τα εμπλεκόμενα μέρη και συγεκριμένα η Τράπεζα Πειραιώς και PQH (εκκαθαρίστρια των npl’s της πρώην ΑΤΕ), με εν δυνάμει επενδυτές.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Μαΐου η ΒΙ.ΚΗ κατέθεσε αίτηση πτώχευσης, προκειμένου να λάβει προστασία από τους πιστωτές καθώς είχε αρθεί στις 11 Μαΐου μετά από την παραίτησή της από το δικόγραφο για υπαγωγή της στο Άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα.

Μέσω της αίτησης πτώχευσης, η εταιρεία επιδίωκε να κερδίσει χρόνο. Δηλαδή, να λάβει προστασία από τους πιστωτές της. Μετά από αυτή την κίνηση, η εταιραία αναμένεται να καταθέσει και νέα αίτηση, καθώς απέσυρε την τελευταία με την αιτιολογία ότι δεν ήταν ολοκληρωμένη.

Σημειώνεται ότι στην τελευταία αίτηση, η εταιρεία ζητούσε να ορισθεί ημερομηνία παύσης πληρωμών, η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επί της αίτησης, να ορισθεί σύνδικος, να διαταχθεί παράλειψη της σφράγισης της περιουσίας της και να ανατεθεί προσωρινά η διοίκηση της περιουσίας και η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τρία μέλη του υπάρχοντος δ.σ. με τη σύμπραξη του συνδίκου έως και την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας για την υποβολή σχεδίου αναδιοργάνωσης αλλιώς μέχρι τη συνέλευση των πιστωτών.

Επίσης ζητούνταν  να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία να διατάσσονται προληπτικά μέτρα τα οποία θα αφορούν και κάθε δικαιούχο αποχωρισμού, που θα απαγορεύουν τις ατομικές διώξεις και κάθε διαδικασία, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης για απαιτήσεις σε βάρος της εταιρείας προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά των στοιχείων της ώστε να είναι εφικτή η αναβίωση ή η πώλησή της ως συνόλου μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης. Παράλληλα η εταιρεία ζητούσε να απαγορευθεί η προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου σε κάθε τρίτο προμηθευτή – πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας να διακόψει την παροχή των αναγκαίων για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης και τη διατήρηση του πελατολογίου της υπηρεσιών υπό τον όρο εξόφλησης των κατά μήνα, τιμολογούμενων τρεχουσών υπηρεσιών των τρίτων προμηθευτών μέχρι την έκδοση της απόφασης.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 44,658 εκατ. ευρώ ενώ οι απαιτήσεις με ημερομηνία υπολογισμού 31/12/2017 στα 9,9 εκατ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here