Έντονες διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας Creta Farms.

Η έκτακτη Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε ανέδειξε τα νέα πρόσωπα του Δ.Σ. που θα ηγηθούν της εταιρείας σε μια περίοδο πλήρους αναμόρφωσής της.

Όπως αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση, «με πλειοψηφία 26.333.310 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 98,59% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,90 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 375.805 /αποχή:0] αποφασίστηκε η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τον ακόλουθο ορισμό ανεξάρτητων μελών, το οποίο απαρτίζεται από τους:

1.Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη,

2.Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου, Ανεξάρτητο Μέλος και

3.Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μέλος

H θητεία του ΔΣ είναι πενταετής, ήτοι έως και τις 13.1.2025, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.

Μετά τα ανωτέρω, δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ούτε τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here