Αύριο Παρασκευή 3 Μαρτίου, στις 6 το απόγευμα, πραγματοποιείται η “μητέρα όλων των μαχών” για το μέλλον της MIG. H γενική συνέλευση των μετόχων θα αποφανθεί οριστικά για την πρόταση της Τρ. Πειραιώς με την Strix Holdings ή θα υποκύψει στον πειρασμό των προτάσεων που ξεκίνησε  εδώ και καιρό η ομάδα μετόχων υπό τον Μάριο Ηλιόπουλο της Seajets .

  • Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά της MIG με αίτημα την αναστολή ισχύος της διάθεσης της συμμετοχής στην Attica Group στη Strix Holdings και έκτακτου ελέγχου της εταιρείας από διεθνούς κύρους ελεγκτική εταιρεία κατέθεσαν οι μέτοχοι μειοψηφίας της Warrior Shipping, Multiway Investments και οι κ. Ηλίας Μπέζας και Γεώργιος Κανελλόπουλος.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η MIG, μέτοχοι μειοψηφίας της εταιρείας οι οποίοι ενεργούντες συντονισμένα εκπροσωπούν συνολικό ποσοστό 12,99% των δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι η εταιρεία “Warrior Shipping Ltd” που ελέγχεται από την κα Δέσποινα Ηλιοπούλου, η εταιρεία “Multiway Investments Ltd” που ελέγχεται από τον κ. Αντώνη Κλεάνθους και οι κ.κ. Ηλίας Μπέζας και Γεώργιος Κανελλόπουλος, κοινοποίησαν σήμερα προς την Εταιρεία τις κατωτέρω αιτήσεις που άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών:

Α) Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων κατά της Εταιρίας με αίτημα την αναστολή της ισχύος της από 13.12.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία έγινε αποδεκτή η πρόταση της εταιρείας “Strix Holdings L.P.” για την ανταλλαγή του συνόλου των ομολογιακών δανείων της Εταιρείας με τη συνολική συμμετοχή της στη θυγατρική “Attica Α.Ε. Συμμετοχών”, της πραγματοποίησης της Μετ’ Αναβολήν Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3.3.2023 με θέμα, μεταξύ άλλων, την έγκριση της ως άνω προτεινόμενης συναλλαγής και της διενέργειας οποιασδήποτε πράξης συνδέεται με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης,

και

Β) Αίτηση Έκτακτου Ελέγχου κατά της Εταιρείας, κοινοποιούμενη προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.”, με αίτημα να διαταχθεί ο έλεγχος της Εταιρείας για τις οικονομικές χρήσεις 2020, 2021, 2022 και μέχρι σήμερα για δήθεν πιθανολογούμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας, από ελεγκτική εταιρεία διεθνούς κύρους μη συνδεόμενη καθ’ οιονδήποτε με την “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” κατά τα προηγούμενα πέντε (5) έτη