Μετά από 16 χρόνια ο τραπεζικός κλάδος επιστρέφει στη διανομή κερδών σε μετόχους/επενδυτές.
 Η αυλαία άνοιξε, εχθές με τη μη συστημική Optima Bank (καθαρό 0,418€/μτχ) και συνεχίζεται με το “καρέ” των συστημικών, με την Τρ. Πειραιώς πρώτη- να “κόβει” μέρισμα” στις 10 Ιουλίου (καταβολή από τις 16 Ιουλίου).
Η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς διανέμει 79 εκατ € (0,063€/μτχ).
Ακολουθεί, στις 20 Ιουλίου η Eurobank με την διανομή 342 εκατ € (0,093 €/τχ) και καταβολή στο τέλος του μήνα.
Στις 26 Ιουλίου η Alpha Bank “κόβει” μέρισμα- ύψους 61 εκατ € – ενώ άλλα 61 εκατ μέσω επαναγοράς μετοχών.
Η καταβολή πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων την 1η Αυγούστου.
Στις 29  Ioυλίου “κόβει” μέρισμα η Εθνική (0,36€/μτχ) που πληρώνεται στις 2 Αυγούστου.
Πρακτικά, το δεύτερο δεκαπενθήμερο από μερίσματα μόνο των δύο εκ των 4 συστημικών πιστώνονται συνολικά 421 εκατ € και τις πρώτες 2 συνεδριάσεις του Αυγούστου άλλα 383 εκατ ευρώ. 
Για αρχή και για διακοπές καλοδεχούμενα…