Η Motor Oil ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζα Optima Bank A.E. η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 80.139.546 Ευρώ με την έκδοση 3.762.420 νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της 25ης Νοεμβρίου 2020.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συμμετοχή της θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία Ireon Investments LTD. Κατόπιν των παραπάνω, η συμμετοχή της Ireon Investments LTD στην Τράπεζα Optima Bank Α.Ε. διαμορφώνεται σε ποσοστό χαμηλότερο του 15%.

Oικογένεια Βαρδινογιάννη και 27 επενδυτές ενισχύουν με 80 εκατ. ευρώ την Optima Bank

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here