Την Τετάρτη 17 Μαρτίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για για το επταετές ομόλογο ύψους 200 εκατ. ευρώ της Motor Oil.

Ειδικότερα, όπως είναι γνωστό, η εισηγμένη αποφάσισε:

(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού έως €200.000.000, διάρκειας επτά ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000, καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ,

(β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

(γ) ότι η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία είναι € 1.000.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €170.000.000, θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Όπως αναφέρεται ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων τα οποία θα διοχετευθούν για επενδύσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (20 εκατ.), τη χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας (137 εκατ.) και κεφάλαιο κίνησης.

«Δεδομένου ότι η αγοραία αξία των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων υπερβαίνει την αγοραία αξία της νάφθας, από τη συγκεκριμένη επένδυση η Εταιρεία αναμένεται να επωφεληθεί από την εκάστοτε διάφορα τιμής μεταξύ της νάφθας και των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων», τονίζεται στο ενημερωτικό δελτίο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here