Η MLS ανακοίνωσε την συμμετοχή της σε οκτώ νέα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Β’ ΚΥΚΛΟΣ, τόσο στην Παρέμβαση Ι για Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις όσο και στην Παρέμβαση ΙΙ για Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς.

Το ερευνητικό πεδίο των έργων είναι ιδιαίτερα ευρύ, καθώς περιλαμβάνει δράσεις για την πολιτιστική προσβασιμότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη γεωργία, στις μεταφορές και στην υγεία αλλά και την αυτόνομη οδήγηση.

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός των παραπάνω έργων για την MLS ανέρχεται σε 1,52 εκατ. ευρώ ενώ η χρηματοδότηση που θα λάβει η εταιρεία ανέρχεται σε 1,12 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω έργα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020).

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here