Μέσα στο 4ο τρίμηνου του 2022, αναμένεται να ολοκληρωθεί η συναλλαγή μεταβίβασης για το project ‘’Skyline’’ της Alpha Bank, με προτιμητέο επενδυτή το σχήμα των Dimand- EBRD- Premia.

Όπως επισημαίνεται στην οικονομική έκθεση για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Alpha Αστικά Ακίνητα

  • «για τη διενέργεια του “μετασχηματισμού” της εταιρείας  θα μεταβιβασθεί το σύνολο των ακινήτων της εταιρείας σε εταιρείες του ομίλου της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ.
  • Την 21.07.2022 ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών που υπεβλήθησαν από τα επενδυτικά σχήματα που συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία για τη συναλλαγή Skyline.
  • Ανακήρυξε δε προτιμητέο επενδυτή με τον οποίο έχει ήδη εισέλθει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τη συναλλαγή Skyline εντός του δ’ τριμήνου του 2022.
  • Η ως άνω αναφερόμενη συναλλαγή μεταβίβασης αναμένεται πως θα ολοκληρωθεί με τίμημα στα επίπεδα της εύλογης αξίας αυτών κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης».

H συναλλαγή “Skyline”, με συνολικά 575 ακίνητα, αξίας άνω των 500  εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει ιδιοχρησιμοποιούμενα και ανακτηθέντα ακίνητα του ομίλου Alpha Bank με τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας όπου θα συμμετέχουν με 65% η κοινοπραξία των Dimand-EBRD-Premia και με 35% η Alpha Bank.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα επενδυτικό όχημα της Alpha Bank στο οποίο εντάσσεται ένα χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητων ακινήτων του ομίλου, διαφόρων χρήσεων, με σημαντική συγκέντρωση στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλα αστικά κέντρα της χώρας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here