Η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών προαναγγέλλει την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για την υπόθεση της Folli Follie, ενώ καλεί και όσους έχουν ζημιωθεί λόγω της επένδυσής τους σε μετοχές της εταιρίας να αποταθούν στην Ένωση προκειμένου να προχωρήσουν σε ομαδικές αγωγές.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι «Η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών, με δεδομένη την επί 24 ημέρες διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς του ΧΑΑ και του ΧΠΑ και ειδικότερα της κατάρρευσης της μετοχής της εισηγμένης εταιρείας Folli Follie, αφενός, από τις πράξεις και παραλείψεις της διοίκησης και των βασικών της μετόχων, και αφετέρου, από την πρωτοφανή αδράνεια της αρμόδιας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να προστατέψει το επενδυτικό κοινό, με την προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευση της μετοχής και των παραγώγων της στον προσήκοντα χρόνο:

1. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,

που έχει ζημιωθεί, εξ αφορμής και συνεπεία της επένδυσής του σε μετοχές, παράγωγα, ομόλογα και Adr’s (πιστοποιητικά δικαιώματος επί των μετοχών) της Folli Follie, προς διαφύλαξη των δικαιωμάτων του, να αποταθεί στην Ένωση Ελλήνων Επενδυτών (τηλ.: +30-210-3633104, +30-210-3639215, Email: info@helinas.gr), για να δηλώσει συμμετοχή, σε συνεργασία με Δικηγορικά Γραφεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού που ήδη συνεργάζονται με εμάς, στις προς κατάθεση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό συλλογικές αγωγές διεκδίκησης αποζημίωσης ,

2. ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ , στα πρότυπα της πρόσφατης ανάλογης αναφοράς για το σκάνδαλο του ΛΕΠΕΤΕ, την υποβολή (αρχικά) στην Ελληνική Δικαιοσύνη (και ενδεχομένως μεταγενέστερα, αναλόγως της πορείας των εν Ελλάδι δικαστικών εξελίξεων, και στις αρμόδιες Αλλοδαπές Δικαστικές Αρχές των ΗΠΑ, Ελβετίας, Λουξεμβούργου και Hong Kong) μηνυτήριας αναφοράς για την ποινική δίωξη παντός υπευθύνου προσώπου και Αρχής που τυχόν συμμετείχε στις ερευνώμενες αξιόποινες πράξεις:

α) της τέλεσης χρηματιστηριακής απάτης,

β) της χειραγώγησης της τιμής της μετοχής, των παραγώγων, των ομολογιών και Adr’s της εταιρείας,

3. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ για την αποστολή, σειράς επιστολών/εποπτικών αναφορών τόσο προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), όσο και προς τις άμεσα εμπλεκόμενες εταιρείες και πρόσωπα της διοίκησης της Folli Follie και της QCM, OCEANWOOD κ.λ.π., προκειμένου να παρασχεθούν σε εμάς αλλά και στις Δικαστικές Αρχές και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να ενημερωθεί προσηκόντως και αποζημιωθεί αστικά το επενδυτικό κοινό αλλά και να καταλογιστούν στα εμπλεκόμενα πρόσωπα και προς την σωστή κατεύθυνση οι κατάλληλες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here