Νέους στόχους θέτει η Διαμαντής Μασούτης μετά το lockdown και την εκτόξευση του τζίρου που καταγράφηκε την εν λόγω περίοδο.
Η εταιρεία αναμένει άνοδο του κύκλου εργασιών καθώς ο τζίρος εκτοξεύθηκε μετά το ξέσπασμα της πανδημίας., ενώ ήδη παρουσίαζε αυξητικές τάσεις πριν τον covid-19.
Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, ανάλογα με την εξέλιξη των μέτρων καταπολέμησης του Covid-19, αναμένεται αυτή η τάση να περιοριστεί και, όπως σημειώνεται, ο μοναδικός συντελεστής που θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα σε πτωτική κατεύθυνση, είναι, βέβαια, η μείωση του διαθέσιμου καταναλωτικού εισοδήματος, είτε λόγω αύξησης της ανεργίας είτε λόγω της μείωσης των τουριστών λόγω της επιδημίας του νέου κορονοϊού.

Σε αυτό το πλαίσιο και όσον αφορά τον εμπορικό τομέα, η Διαμαντής Μασούτης έχει αποφασίσει να δώσει προτεραιότητα στην πολιτική τιμών, με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας. Στόχος της Διοίκησης κατά τη χρήση 2020 είναι η διατήρηση των προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδα άνω των 60 εκατ. ευρώ και επίτευξη καθαρής κερδοφορίας, ώστε να ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια και η ρευστότητα της εταιρείας. Όσον αφορά το 2019, η Μασούτης κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από την αύξηση των πωλήσεων του κλάδου.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 829,8 εκατ. ευρώ από 770,3 εκατ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,7%. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 10,4% από 179,5 εκατ. ευρώ το 2018 σε 198,1 εκατ. ευρώ το 2019. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) της χρήσης 2019 διαμορφώθηκαν σε 20,96 εκατ. ευρώ (17,4 εκατ. ευρώ χωρίς την επίδραση του ΔΠΧΑ 16) έναντι 19 εκατ. ευρώ της χρήσεως 2018, καταγράφοντας αύξηση 10,0%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 57,45 εκατ. ευρώ (39,4 εκατ. ευρώ χωρίς την επίδραση του ΔΠΧΑ 16) έναντι κερδών ύψους 39,78 εκατ. χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 44,7%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here