Μείωση λειτουργικής κερδοφορίας καταγράφουν τα εμπορικά κέντρα υπό την “ομπρέλα” της Lamda Development.

The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2020 τα οποία ήταν αρνητικά, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Η αναστολή λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων, βάσει κυβερνητικής απόφασης, κατά την περίοδο 13.03.2020 έως 17.05.2020, καθώς και των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της, είχαν ως συνέπεια τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας τους (EBITDA) κατά 33% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019 στα €31,7εκ.

H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, προχώρησε σε μείωση μισθωμάτων στα εμπορικά της κέντρα ως ακολούθως:

  • ποσοστό 40% για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές επιταγές,
  • ποσοστό 30% πρόσθετης έκπτωσης (επιπλέον της νομοθετικά προβλεπόμενης μείωσης 40%) για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο,
  • ποσοστό 40% για τους μήνες Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβριο στους κλάδους εστίασης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές επιταγές.

Συνεπώς, για την περίοδο του Εννεαμήνου 2020, η επίπτωση τόσο της εφαρμογής των νομοθετικών παρεμβάσεων αναφορικά με τις μειώσεις στα μισθώματα, όσο και της παροχής πρόσθετων εκπτώσεων στους ενοικιαστές αλλά και της μείωσης των εσόδων από την εκμετάλλευση των σταθμών αυτοκινήτων, των διαφημιστικών χώρων καθώς και μέρους των εσόδων από τα μεταβλητά ανταλλάγματα, αποτυπώνεται στη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) των Εμπορικών Κέντρων κατά περίπου €15,9εκ. Η επίπτωση στα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθε σε €10,1εκ ή €0,057 ανά μετοχή.

Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων διαμορφώθηκε στο 98%, αμετάβλητη έναντι της μέσης πληρότητας κατά το Α’ Εξάμηνο 2020. Οι πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν με την εξάπλωση της πανδημίας, συνετέλεσαν στη μείωση, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019, τόσο του συνολικού κύκλου εργασιών (-37,2%) όσο και της συνολικής επισκεψιμότητας (-45,5%) των εμπορικών κέντρων.

H Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (Net Asset Value – NAV) διαμορφώθηκε σε €1.134,5εκ. (€6,42 ανά μετοχή) την 30.09.2020, έναντι €1.155,0 εκ. (€6,54 ανά μετοχή) την 31.12.2019.

Σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις, κατά το μήνα Νοέμβριο οι επιχειρήσεις των οποίων ανεστάλη η λειτουργία απαλλάσσονται από την καταβολή του 40% του μισθώματος τους. Για την εν λόγω περίοδο, η συνολική επίπτωση στα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, που απορρέει από τη μείωση των μισθωμάτων κατά 40%, από την απώλεια εσόδων σχετιζόμενα με την εκμετάλλευση των σταθμών αυτοκινήτων καθώς και από την απώλεια μέρους των εσόδων τόσο από τη διαφημιστική εκμετάλλευση των χώρων και όσο και από τα μεταβλητά ανταλλάγματα, ανέρχεται σε €1,9εκ, ήτοι €0,01 ανά μετοχή.

Διαβάστε επίσης:

Τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development πλήρωσαν ακριβά την πανδημία

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here