Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της «Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνης» στις 30 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Σόλωνος 98 – Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.

2. Τροποποίηση άρθρου 4 του καταστατικού, προσθήκη σκοπών εταιρείας.

3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here